אירועים

טוען אירועים
מצא אירועים

מצב הצגת אירועים

אירועים עבור 07/2018

תצוגת חודש

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
1

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

סדנת הכרות עם מזרח ירושלים לפעילים חרדים ירושלמים הסדנה בת שבעה מפגשים

צום שבע עשר בתמוז

2

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

סדנת הכרות עם מזרח ירושלים לפעילים חרדים ירושלמים הסדנה בת שבעה מפגשים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

3

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

סדנת הכרות עם מזרח ירושלים לפעילים חרדים ירושלמים הסדנה בת שבעה מפגשים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

4

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

סדנת הכרות עם מזרח ירושלים לפעילים חרדים ירושלמים הסדנה בת שבעה מפגשים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

5

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

סדנת הכרות עם מזרח ירושלים לפעילים חרדים ירושלמים הסדנה בת שבעה מפגשים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

6

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

סדנת הכרות עם מזרח ירושלים לפעילים חרדים ירושלמים הסדנה בת שבעה מפגשים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

7

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

8

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

9

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

10

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

11

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

12

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

13

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

14

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

15

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

16

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

17

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

18

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

19

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

20

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

21

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

22

אוהל האמהות – בגן הורדים בירושלים

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

23

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

מבוא להת(מ)רת סכסוכים

24

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

הקרנת הסרט "אחריך" ושיחה עם היוצרת רנא אבו פריחה

25

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

Heather Booth Changing the World – הקרנת סרט ושיחה עם לילי ריבלי

26

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

27

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

28

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

29

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

30

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

31

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

1

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

2

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

3

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

4

קייטנת אנגלית לילדים דוברי עברית וערבית!

קורס ערבית מדוברת למתחילים

+ ייצא אירועים