פורומים

ALLMEP – Alliance for Middle East Peace פורום

סוג: פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

ALLMEP is a coalition of over 100 organizations – and tens of thousands of Israelis and Palestinians, Arabs and Jews – building people-to-people cooperation, coexistence, equality, shared society, mutual understanding, and peace among their communities in the Middle East. We add stability in difficult times of crisis, such as these, and build an environment for peace over the long term.

Together, through our network, we work to bring greater resources and attention to the entire community of peacebuilders. ALLMEP works internationally to educate key audiences, including opinion makers, elected representatives, government officials, American and international funders, and the international community about the critical opportunities and needs of people-to-people efforts. In the region, build a community among our members, enhance better communication and coordination in the field, build their organizations’ capacities, develop best practices and serve as a platform for partnership and cooperation.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?
מה מציעים עבור קהל היעד?

ALLMEP has secured more than $90 million in U.S. funding for people-to-people peacebuilding efforts in Israel/Palestine. Despite large cuts to foreign aid, our efforts have contributed to over $230 million in federal grants to people-to-people efforts worldwide.
ALLMEP is building an International Fund for Israeli-Palestinian Peace, poised to pour at least $200 million annually into the region. This will leverage international, public, and private support so as to dramatically scale up grassroots peacebuilding efforts.
ALLMEP connects NGOs to decision makers. Since its inception, it has coordinated more than 600 meetings with Congress, the White House, Israeli and Palestinian leaders, prime ministers, foreign ministers, the State Department, USAID, European and Arab governments, and the media framing the work of our community not as ‘nice’ but as necessary.
ALLMEP has earned the support of over 112 United States senators and members of Congress, who have signed letters urging passage of its annual appropriations requests.
Since 2004, ALLMEP has grown from 12 to over 90 member organizations, which help support the organization through annual dues. Each year, Alliance members engage and assist hundreds of thousands of Israelis and Palestinians.
ALLMEP launched its regional office in 2014 as a response to the growing need for the development of ways to elevate the impact of the members’ work on the ground. The regional office also works to build a sense of people-to-people community and to create a community dynamic enough to bring sustainable change to the region. The Alliance has dedicated staff on the ground focused on providing training, support, and member services to the growing membership. Our regional conferences bring over fifty NGO’s together and form the building blocks of a true community of action.
ALLMEP has created dozens of partnerships between its members and served as a hub of best practice and strategic thinking for its membership. With conferences,

במה מעוניינים?
קישור לאתר
שם איש קשר: Doubi Schwartz דובי שורץ
מייל איש קשר: doubi@allmep.org

אגודת המפגש הבין דתי

סוג: מיזמים, עמותות, פורומים, תנועות
מה מובילים? המטרות/החזון

אגודת המפגש הבין דתי קמה בשנת 2001 במטרה לעודד פעילותם של אזרחים מן השורה לעיצוב החברה בה הם חיים כך שתהיה חברה המקבלת, מכבדת ומעודדת את זהותה העצמית הייחודית של כל קהילה ובה בעת מקיימת יחסי שכנות טובה וידידות ביניהן.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אגודת המפגש הבין דתי פועלת לקידומם של רב-קיום אמיתי בתוך החברה הישראלית ושלום אנושי עם שכינינו באמצעות שימוש בשיח בין-דתי אינטראקטיבי שאיננו פוליטי והנטול סדר יום פוליטי – גלוי או סמוי. אנו מאמינים שבכל פתרון פוליטי אפשרי ימשיכו לגור יחד יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים ושעדיף לכולם שנלמד להתקיים יחד בהרמוניה תוך שמירת וכיבוד ההבדלים שבינינו. אנו מאמינים שהשיח הבין-דתי מתאים במיוחד למטרה זו שכן הוא מזמין את משתתפיו לבוא ממקום עמוק יחסית בתוכם, הוא עוזר לגלות קווי דמיון משמעותיים בין משתתפיו והוא מעודדם לקבל ולכבד את ההבדלים שביניהם כגורם מעשיר ולא כגורם מאיים.

מה מציעים עבור קהל היעד?

אגודת המפגש הבין דתי מקיימת קבוצות קבועות למפגש בין דתי ומעודדת הקמת קבוצות נוספות בכל רחבי הארץ. עד כה הקימה האגודה 78 קבוצות – מהגליל העליון ועד אילת, כולל שבע-עשרה קבוצות ישראליות-פלסטיניות.

במה מעוניינים?

- משתתפים לקבוצות קיימות
- יזמים להקמת קבוצות מפגש חדשות (כולל סוגי קבוצות חדשים)
- עריכת סרטוני תדמית
- יחסי ציבור
- עיצוב תוכן וגרפיקה של מסמכים

קישור לאתר
שם איש קשר: יהודה סטולוב
מייל איש קשר: yehuda@interfaith-encounter.org

אתגר

סוג: מיזמים, עמותות, פורומים, תוכניות, תנועות
מה מובילים? המטרות/החזון

"אתגר" מקדמת חשיבה ועשייה יצירתיות להתמודדות לא אלימה עם הסכסוכים והשסעים בחברה הישראלית.
מטרות "אתגר" הן:
• לקדם חברה ישראלית שוויונית וסובלנית יותר.
• להוריד את רמת האלימות בחברה הישראלית על ידי פיתוח יכולותיהם של אזרחי ישראל.
• להעלות את המודעות להתפתחויות בתחום של התמרת סכסוכים.
בתפיסתנו סכסוך הינו מצב בו אסטרטגיות מתנגשות ביניהן. סכסוכים עשויים להיות מקור של אנרגיות מעשירות או לגרום לסבל מיותר. ברשותנו הכלים המתודולוגיים המאפשרים להתמודד בצורה יצירתית עם כל סכסוך, לא כדי לבטל קולות או לדכא אנשים או קבוצות, אלא להיפך כדי לייצר הרמוניה עשירה שבה כל אחד מבטא את עצמו באופן מלא וייחודי, מתוך הקקופוניה האלימה הקיימת היום בחברה שלנו. על ידי התמרת הסכסוכים הפנימיים והחיצוניים של ישראל, נסייע בבניית חברה מתוקנת המכילה את כל מרכיביה. חברה המשולבת באופן טבעי ובר-קיימא בסביבתה הבינלאומית. כעמותה אזרחית "אתגר" פועלת בשיוויוניות מהותית ושואפת להוות דוגמא לחברה הישראלית כולה. לרשות "אתגר" מגוון כלי ניתוח והתערבות המאפשרים לנו לסייע הן לארגונים וקבוצות והן למקבלי החלטות בתהליכי פיתוח חשיבה ובתהליכי עומק להתמודדות אסטרטגית. כלים אלה מעוגנים בתפיסה של "התמרה חברתית בסכסוך" כפי שפותחה, בין היתר, על ידי רשת "קומי" הבינלאומית. מקימי "אתגר" הינם בין מובילי רשת זו ותרמו רבות לפיתוח תפיסתה. שיטות הפעולה של "אתגר" מבוססות על דיאלוג שוויוני, משתף ובוחן הנחות יסוד. תהליכי העבודה של "אתגר" מתבססים על תיאוריה, מובלים על ידי חזון ומכוונים לפעולה משמעותית בשטח. לכן הם אינם תהליכים ניטראליים. "אתגר" נותנת ליחידים ולקבוצות כלים להתמודד עם סכסוכים פנימיים וחיצוניים ועוזרת בבנייה ובשימור של קהילת הפעילים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הפעילות שלנו מורכבת מתכניות לשיפור דרכי ההתמודדות שלנו עם השסעים הקיימים בחברה הישראלית. חלקן של תכניות אלו מופעלות באופן ישיר על ידינו ואילו עבור חלקן אנחנו משמשים בעיקר בית זמני. ההתמקדות שלנו היא פנים-ישראלית מתוך מחויבות עמוקה לחברה שלנו, על מורכבותה הרבה. אנחנו מבינים שרב-גוניות זו היא מקור לעושר הדדי. יחד עם זאת, אנחנו מודעים לכך שבגלל שלל סיבות ומצבים, הדינאמיקה הקיימת בישראל בתחילת המאה ה-21 היא דינאמיקה הרסנית. החברה שלנו מפוררת בין תתי-קבוצות הנלחמות זו בזו וגורמות סבל אחת לשנייה. "אתגר" מחויבת לעבוד עם כל הקבוצות, המגזרים והקהלים בחברה הישראלית ולשתף פעולה עם ארגונים בארץ וברחבי העולם המקדמים שינוי מהותי בדרכי ההתמודדות של אנשים עם הסכסוכים בהם הם מעורבים. מטרתנו לסייע לחברה הישראלית, המרגישה כמו מראה מנופצת לרסיסים, להפוך לקלידוסקופ צבעוני אשר מעצים את החוויה של כל חתיכה בפני עצמה ובשילוב עם החתיכות האחרות.

מה מציעים עבור קהל היעד?

פעילות "אתגר" מתבצעת במגוון דרכים, כאשר המרכזיות שבהן הינן:
- קורסים והשתלמויות ללימוד כלים מתודולוגיים מעשיים לשיפור היכולת להתמודד עם סכסוכים בדרך שתצמצם את הסבל ותעודד מציאת פתרונות חדשניים של גם וגם במקום פשרות כואבות
- תהליכי עומק בקרב קבוצות וארגונים, לרבות סדנאות וליווי, המאפשרים להם לחדד את החזון, להתגבר על חסמים ומכשולים ולגבש תכניות פעולה מסודרות למימוש מטרותיהם
- איתגור השיח הציבורי, באמצעות כנסים ואירועים וכן תוך שימוש ברשתות החברתיות.
תחומי הפעילות העיקריים:
* קידום חברה משותפת בתוך ישראל
* פיתוח תפיסת העמיות היהודית
* הסכסוך הישראלי-פלסטיני
בכל תחומי הפעילות אנחנו שמים דגש הן על עשייתם של שחקנים הפועלים בשטח והן למימדים המבניים המתווים את התנהגות השחקנים גם אם הם לא מודעים לכך.

במה מעוניינים?

נשמח למעורבות אקטיבית בתכניות שלנו ובמיוחד אנחנו מאמינים בשיתופי פעולה וביצירת סינרגיות.
כל תרומה של משאבים - זמן, ידע, וגם כסף - תתקבל בברכה ובהערכה רבה


שם איש קשר: מריו שכטמן
מייל איש קשר: mario@challenge.org.il

בוגרי מפגשי ישראלים-פלסטינים Israeli AIPE

סוג: מיזמים, פורומים, תוכניות, תנועות
מה מובילים? המטרות/החזון

תכירו: בוגרי מפגשי ישראלים-פלסטינים. Israeli AIPE הינה תנועה פתוחה הפועלת ליצירת קהילה ובית עבור ישראלים (יהודים וערבים/פלסטינים הגרים בישראל) שנחשפו למפגש הישראלי-פלסטיני. קיימות מאות יוזמות שונות שיוצרות מפגשים מסוג זה, ואנו קהילה רחבה המאגדת את אותם בוגרים מתוך אמונה בחוזקה של קהילה ובחשיבות תהליך שמתמשך גם בשנים שלאחר ההשתתפות באותם מפגשים. חשיפה והיכרות בלתי-אמצעית לנושא המפגש והסכסוך הישראלי-פלסטיני מצריכות תהליך עיבוד ארוך טווח. אנו יוצרים עבור הבוגרים הזדמנות להמשך תהליך זה תוך דיאלוג עם אותה חוויה באופן רלוונטי ועכשווי. אנו רואים בבוגרי המפגשים (alumni) כאבן שואבת לתכניות אלו ולחברה הישראלית כולה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?
מה מציעים עבור קהל היעד?

השפעה תוך ארגונית:
פעילות אזורית - בניית קהילה ארצית ושבירת המחסום הגאוגרפי באמצעות יצירת תאים אזוריים. כרגע ישנה פעילות אזורית קבועה בירושלים, תל אביב, באר שבע ובצפון (בבית לוחמי הגטאות). במתכונת הנוכחית מתקיים מפגש אזורי אחת לחודשיים.
פעילות ארצית - בנוסף, אנו עתידים לקיים מפגשים ארציים. בעוד שהמפגשים האזוריים יעסקו בעיקר בתחום האישי והרגשי, המפגשים הארציים יהיו בעיקר אינפורמטיביים ומעשירים.
פעילות במרחב הווירטואלי - קיומה של קבוצת פייסבוק, בנייה של ניוזלטר (מידעון) ואתר אינטרנט. פעילות במרחב זה מאפשרת שמירה על קשר עם הבוגרים, ללא קשר למחויבות שלהם.

השפעה חוץ ארגונית (outreach and deliever):
יוזמות חברתיות שיועלו ויבוצעו ע״י חברי ארגון הבוגרים.
השפעה על תכניות וארגונים - ע"י מתן ייעוץ וחשיפה. evaluation. העצמה של תכניות קיימות, יצירת שותפויות והאצה של יוזמות חדשות.
השפעה על החברה הישראלית - ע"י הנגשת חווית המפגש הישראלי-פלסטיני לחברה הישראלית הרחבה. אנו מאמינים שהמרחב אותו אנו מפתחים יאפשר לאותם בוגרים לשתף את החברה בחוויה שעברו ולהביא לשינוי עמוק בשיח המתקיים בה.

במה מעוניינים?
קישור לאתר
שם איש קשר: מיכאל
מייל איש קשר: israeliaipe@gmail.com

גבעת חביבה – מרכז לחברה משותפת

סוג: מיזמים, עמותות, פורומים, תוכניות, תנועות
מה מובילים? המטרות/החזון

גבעת חביבה, ארגון ללא כוונת רווח שנוסד בשנת 1949 כמרכז הארצי לחינוך של הקיבוץ הארצי. הארגון מתמקד בקידומן של ערבות הדדית, שוויון אזרחי ושיתוף פעולה בין קבוצות במחלוקת, כבסיס לבניית עתיד משותף וחברה משותפת - מרכיבים חיוניים לדמוקרטיה ישראלית בת-קיימא ופורחת. המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה, שואף לבנות בישראל חברה מכילה ומלוכדת, על-ידי שיתופן של קהילות מפולגות בפעולה קולקטיבית למען קידומה של דמוקרטיה ישראלית משגשגת ובת-קיימא, המבוססת על ערבות הדדית, שוויון אזרחי וחזון משותף לעתיד.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה מעודד קהילות מפולגות לפעול יחד להשגת יעדיהן המשותפים, תוך תהליך של אינטראקציה, תמיכה והעצמה הדדית. הדבר נעשה על-ידי הובלה של מיזמים בין-קהילתיים; הדרכות מונחות ופעילויות בונות יכולת; כינוס ימי עיון, סדנאות וכנסים לפיתוח רעיונות מעשיים תומכי שינוי; ותרגומם של רעיונות אלה לכדי ממש. גבעת חביבה, כמובילה בתחומה, זכתה בפרס אונסק"ו לחינוך לשלום עבור פעילותה רבת השנים לקידום דיאלוג יהודי-ערבי ופיוס.

מה מציעים עבור קהל היעד?

תוכניות המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה פועלים במספר מישורים:
מחלקת חינוך מפעילה תכניות מגוונות למבוגרים, מורים, סטודנטים, ותלמידים בגילאים שונים. רוב התכניות הינן ארוכות טווח- מסמסטר ועד שנתיים. חלק מן התכניות מופעלות על ידי מנחים מקצועיים וחלקן על ידי מורים בהדרכה שלנו. אנו מציעים גם סדנאות חשיפה לתלמידים בנות יום ויומיים סביב לימודי אזרחות. התכניות שלנו מבוססות על שילוב בין מודלים שונים בתחומי הדיאלוג, בהתאמה לגיל ולמשך התהליך. אנו מפעילים אסטרטגיה ייחודית המקדמת שותפות חינוכית מבוססת אזור משותף. בנוסף,תוכניות לשותפויות בין קהילות שונות, תוכניות למעורבות ציבורית, תוכניות לשפה ותרבות וללימודי השפה הערבית ותוכניות לשיוויון והעצמה.

במה מעוניינים?

מעוניינים להציע את כל התוכניות של המרכז לכל הגילאים, יישובים, קהלי יעד שונים ומגוונים.

קישור לאתר
שם איש קשר: דודו אמיתי 046309288
מייל איש קשר: dudu_am@givathaviva.org.il

דרכים שלובות دروب متداخلة

סוג: פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

פורום “דרכים שלובות دروب متداخلة” מאגד תושבים ויזמים יהודים וערבים מחבלי ארץ שונים, הפועלים יחד במטרה להצמיח את התיירות האזורית המשותפת, מתוך אמונה שבאמצעות פעילות תיירותית אפשר לעודד היכרות אמיתית, נטולת סטריאוטיפים ולחזק את השותפות הערבית-יהודית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אנחנו שואפים לחשוף את העולם המגוון והעשיר שקיים בישובים הערביים לקהל המטיילים בארץ, המתרכז היום כמעט רק בישובים היהודיים. על ידי כך ליצור מפגשים בינאישיים, הסרת החששות והניכור והזדמנות להיכרות הדדית.
התיירות שאנחנו מאמינים בה היא כזו שבנויה על אנשים מרתקים, על שיתופי פעולה, תיירות שמקרבת בין הלבבות ופורצת גדרות, תיירות שחושפת היסטוריה ותרבויות לא מוכרות, מסורות ומטבחים מקומיים.
תיירות שבאה מהלב ונכנסת אל הלב.

מה מציעים עבור קהל היעד?

הפורום יוזם שורה של פעילויות לעידוד התיירות המשותפת:
* הקמת שותפויות ערביות־יהודיות העוסקות בתחום התיירות.
* סיורים חודשיים המעודדים מפגשים בין אנשים והיכרות עם ישובים מרתקים ולא מוכרים.
* פעילויות נוער משותפות בהן נחשף הנוער היהודי לתרבות ולמרחב הערבי ולהיפך.
* אירועים מיוחדים שבסיסם שיתופי פעולה ערבים-יהודים וחשיפה הדדית למסורות ולתרבויות.
* “לילות רמדאן” – פרויקט הדגל של הפורום, אירוע שהתחיל כיוזמה מקומית ב”מרבד ירוק ואדי עארה” בשיתוף ובתמיכת עמותת סיכוי ומאז מתעצם ומתרחב. במהלך החודש מגיעים אלפי אנשים לסיורים, מתוודעים לתרבות ולמסורות הקשורות בחודש הרמדאן ובאסלאם בכלל.

קבוצות התיירות המשתתפות ופועלות כחלק מהפורום הן:
* “דרך הגליל” – מרכז הגליל
* “בעמק ובהר” – הרי נצרת ועמק יזרעאל
* “מרבד ירוק ואדי עארה”
* “דרך הים” – דרום המשולש, השרון הדרומי

במה מעוניינים?
קישור לאתר
שם איש קשר: נעם הורוביץ
מייל איש קשר: noam@sikkuy.org.il

המטה למאבק בגזענות בישראל

סוג: מיזמים, פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

המרחב הציבורי בישראל, הכולל בתוכו גורמים פרטיים וממסדיים, רווי בחומרים, ביטויים, מסרים, פעילויות ופרקטיקות בעלי אופי גזעני. דומה כי נגע השנאה והאפליה פשה בקרבנו, וכמעט אף מגזר וקבוצה לא נותרו מחוסנים כלפיו. במקביל, הביקורת הציבורית על גילויי גזענות פוחתת, ודומה שקיימת השלמה, ולעיתים אפילו הסכמה, עם מסרים שראוי שיהיו מוקצים מחמת מיאוס. על רקע זה נרתמנו, ארגונים חברתיים ואנשים פרטיים, אשר חשים עצמם מחויבים לקידום ולשמירה על זכויות אדם בישראל, להעמיד חזון של מדינה ללא גזענות, להשמיע את קולנו ולפעול למיגור תופעת הגזענות בישראל. אנו רואים עצמנו מחויבים לפעול ולהגיב על מסרים, פעילויות, חומרים וביטויים אשר יש בהם משום אפליה, רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע, השתייכות לגזע, לדת, לקבוצה לאומית-אתנית או בשל ארץ מוצא או מוצא עדתי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מטרתו העיקרית של המטה להילחם בגזענות ובאפליה מוסדית וכן בגזענות בין אנשים.

מה מציעים עבור קהל היעד?

פעילות החינוך של המטה מתבטאת בעבודה עם משרד החינוך ועם ועדת החינוך של הכנסת במטרה לקדם תכניות חינוך לזכויות אדם ולשותפות וכן תכניות נגד גזענות. בשנים האחרונות המטה גם מקיים פעילות חינוכית רחבה בנושאים אלה עם מוסדות חינוך ברחבי הארץ ועם קהילות וארגונים מקומיים. בכלל פעילויות החינוך של המטה: כנסים וימי עיון למורים ולמחנכים; הרצאות לפני תלמידי מכינות; פסטיבלים והרצאות נגד גזענות בבתי ספר תיכון; והרצאות וסדנאות לתלמידי בתי ספר יסודיים. את הפעילות החינוכית של המטה מייחד האופן שהיא משקפת את מגוון הקבוצות והקהילות בישראל.

במה מעוניינים?

המטה למאבק בגזענות מזמין אתכם/ן ארגונים ואנשים פרטיים להצטרף לפעילות. המטה למאבק בגזענות מאגד יחדיו ארגונים חברתיים וא/נשים פרטיים/יות אשר חשים/ות עצמם מחויבים לקידום זכויות אדם בישראל, להעמיד חזון של מדינה וחברה ללא גזענות, ולפעול למיגור תופעת הגזענות בישראל.

קישור לאתר
שם איש קשר: 
מייל איש קשר: stopracism.org@gmail.com

המרכז לטכנולוגיה חינוכית, צוות חיים משותפים

סוג: עמותות, פורומים, תוכניות
מה מובילים? המטרות/החזון

צוות חינוך אזרחי וחיים משותפים במטח מוביל פרוייקטים, השתלמויות ומיזמים ומפתח משאבי הוראה בשלושה נושאים: חיים משותפים, הגנה על הדמוקרטיה ועל זכויות האדם והתמודדות עם גזענות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

צוות חינוך אזרחי וחיים משותפים מפתח משאבי הוראה שמטרתם לקיים דיון בכיתה ולקדם אמפתיה בין קבוצות באמצעות מדיה.
הצוות מקיים השתלמויות למורים יהודים וערבים בנושא: מורים מובילים חיים משותפים.
הצוות גם מוביל שני פרוייקטים מרכזים: לימוד משותף בין מזרח ומערב ירושלים ולימוד משותף בנגב, ברמלה ובשרון והמשולש הצפוני.
כמו כן, הצוות מלווה שילוב תלמידים ערביים בבתי ספר עבריים ברמלה.

מה מציעים עבור קהל היעד?

הצוות מקיים השתלמויות, ימי עיון בימי לוח כגון היום הבינלאומי לביעור האפלייה הגזעית, ימי עיון במכללות להכשרת מורים, מלווה מייזמים של לימוד משותף ומפתח משאבי הוראה מתוקשבים.

במה מעוניינים?

אנו מעוניינים בחיבור למורים, מנהלים, ראשי מכללות להכשרת מורים, מנהלי מחלקות חינוך בעיריות ובמועצות וארגונים נוספים העוסקים בחיים משותפים.

קישור לאתר
שם איש קשר: נועה שפירא
מייל איש קשר: noas@cet.ac.il

הפורום להסכמה אזרחית

סוג: מיזמים, פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

מטרת הפורום לחבר את הקרעים, וחוסר שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים בחברה הישראלית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

"כלי העבודה" בדיונים אלה הוא הלמידה הדיאלוגית, המאפשרת עבודה ודיאלוג גם בנושאים שנויים במחלוקת. כך פועלות ברחבי הארץ קבוצות של אזרחים יהודים וערבים, גברים ונשים, ובכלל זה קבוצות של יהודים חרדים וערבים דתיים מסורתיים.

מה מציעים עבור קהל היעד?

תרומה לבניית מערכת יחסים שוויונית בין יהודים וערבים בישראל, ולטפח שיטות מעורבות אפקטיביות ביניהם בנושאים שונים, החל בזהות אישית וקבוצתית ועד הקצאת משאבים, זכויות בקרקע ועוד.

במה מעוניינים?

פעילות נעשית במטרה ליצור מרחב ציבורי משותף לכולם, ובמסגרתה אזרחים מכל חלקי האוכלוסייה היהודית והערבית משתתפים בדיונים משותפים על "הטוב המשותף" – מגדירים אותו ופועלים למימושו.

קישור לאתר
שם איש קשר: 
מייל איש קשר: office@caf.org.il

לומדים לחיות יחד

סוג: פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

חינוך לחיים משותפים כולל מגוון רחב של תכניות שמטרתן להפגיש בין תלמידים ותלמידות יהודים וערבים, להכיר להם את התרבות, הדת, הלאום של כל אחת מהקבוצות, ולזמן להם הזדמנויות ללמידה אחד מהשני וביחד. בנוסף, תכניות המשלבות מורות ערביות בבתי ספר יהודים, לימודי ערבית ושותפויות בין בתי ספר של ישובים שכנים נותנים גם הם כלים לתלמידים ולתלמידות להתמודד עם המציאות המורכבת בה אנו חיים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

לכאורה נפרדים, אבל בעצם המצב יותר מורכב. בלא מעט ערים בארץ חיים יהודים וערבים, ובמחוזות שונים שוכנים ישוב יהודי לצדו של ישוב ערבי. אנחנו פוגשים זה את זה במרחבים משותפים: בתחבורה הציבורית, במרכזי קניות ובילוי, בעבודה. מערכת החינוך אמונה על דור העתיד, ועל פניה של החברה בה נחיה כאשר התלמידים של היום יהיו האזרחים, האזרחיות, המנהיגות והמנהיגים של המחר.

מה מציעים עבור קהל היעד?

בבתי ספר בהם מפעילים תכניות אלו, המרחב הבית ספרי, צוות המורות, קהילת ההורים והתלמידים כולם מרוויחים: חינוך ערכי, מעשיר ומרחיב אופקים, אקלים בית ספרי המבוסס על התייחסות מכילה, מכבדת וחיובית. פיתוח חשיבה על פתרונות יצירתיים למצבי קונפליקט, הפחתת האלימות בבית הספר ומחוצה לו, והבנה מעמיקה של החיים במדינה דמוקרטית.

במה מעוניינים?
קישור לאתר
שם איש קשר: עומר כהן
מייל איש קשר: omerc@shatil.nif.org.il

מולתקא-מפגש

סוג: מיזמים, פורומים, תוכניות
מה מובילים? המטרות/החזון

מולתקא-מפגש הוא בית תרבות ערבי-יהודי מייסודו של פורום דו-קיום בנגב. בית התרבות מארח ערבי תרבות שונים, סדנאות, סרטים והרצאות, כמו גם מפגשים של קבוצות פעילות. במהלך השנה נערכים במקום גם קורסים ללימוד שפות – ערבית ואנגלית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המולתקא-מפגש הוא מרכז חברתי ובית לקהילה משותפת של יהודים וערבים תושבי העיר והנגב שמאמינים בחיים משותפים ונהנים ממגוון הפעילויות והאירועים המתקיימים במקום. גורמים פוליטיים ומפלגתיים שמנסים לפגוע במרקם החיים המשותפים בבאר שבע, הם אלה שמפיצים שקרים ופועלים לסגירת המולתקא-מפגש – כדי להשתיק ולחבל בכל פעילות משותפת של יהודים וערבים. בתקופה בה תקיפות אלימות על רקע גזעני מתרחשות בעיר, יש לפעול למען קיומם של מרחבים משותפים ולא להיאבק נגדם ולהביא לסגירתם.

מה מציעים עבור קהל היעד?

המולתקא-מפגש פועל מזה 11 שנים בעיר באר שבע ומציע מגוון פעילויות ואירועים לתושבי ותושבות העיר והאזור. במולתקא ישנם ערבי תרבות, סדנאות, סרטים והרצאות ומפגשים של קבוצות פעילות.

במה מעוניינים?

בכל יום אנו שומעים על עוד ניסיון של הממסד לגדוע ענף נוסף בחופש הביטוי. המקרה התורן הוא הניסיון של עיריית באר שבע להפסיק לאלתר את הקצאת המקלט העירוני ל"פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי" בטענה שהפעילות במקום הנה פוליטית.
האירועים שקיים פורום דו-קיום בנגב עליהם הצביעה העירייה כפוליטיים, כוללים: דיון על חופש המצפון – בהשתתפות תנועת יש גבול ופסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם והשתלמות בנושא צילום הפגנות ואירועי מחאה, שנערכה בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח, אקטיבסטילס ושתי"ל. ברור ששני אירועים אלו אינם נופלים להגדרה של פעילות פוליטית-מפלגתית, אלא מתאימים למטרות המוצהרות של פורום דו-קיום בנגב – לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ליהודים, המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב.

קישור לאתר
שם איש קשר: חיה נוח
מייל איש קשר: multaqa@dukium.org

מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

סוג: מיזמים, עמותות, פורומים, תוכניות
מה מובילים? המטרות/החזון

מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים הוקם בשנת 2003 על מנת להתמודד עם האתגרים העולים מהמפגש הראשון מזה מאות בשנים, בין יהודים ונוצרים בארץ הקודש. לראשונה חיים זה לצד זה יהודים וקהילות נוצריות החולקים הסטוריה ארוכת שנים של קיום כמיעוט. היהודים שהגיעו למולדתם ההיסטורית והקימו כאן לאום מודרני נפגשו עם קהילות מקומיות ותיקות ומכובדות בעלות מסורת ארוכת שנים בארץ הקודש. בנוסף לכך, המפגש היהודי נוצרי נעשה על רקע הקונפליקט הפוליטי המתמשך באיזורינו, הגורם לחיץ בין הצדדים ומעיב על היחסים בין העדות הנוצריות והיהודים. לפיכך מבקש מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים להגיע לכל חלקי האוכלוסיה הישראלית יהודית ומגוון העדות הנוצריות המקומיות ולסייע להם להלחם בבורות ובדעות קדומות ולעודד הבנה ואמפטיה בין הרוב היהודי והקהילות הנוצריות המהוות מיעוט.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בפעילות המרכז משתתפים יהודים ממגוון רקעים של החברה הישראלית, ערבים בני העדות הנוצריות השונות, וכן מוסלמים ממגוון זרמים דתיים. בין המשתתפים: ילדים בבתי ספר, בני נוער, תלמידי מכינות, חיילים, סטודנטים, ומבוגרים. אנו פועלים במבחר מעגלי השפעה: אנשי תקשורת; האקדמיה ומערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות; פוליטיקאים ושירות המדינה; שירותי הביטחון, צבא ומשטרה; הציבור הכללי. על מנת להרחיב את מעגלי ההשפעה המרכז פועל להעמקת שיתוף הפעולה עם מוסדות חינוכיים ואקדמיים, מוסדות מחקר, מוסדות קהילתיים, קהילות דתיות ומנהיגיהם, ארגונים שונים, גופים ציבוריים ופעילים חברתיים. למעלה ממאה מוסדות וארגונים שותפים ליוזמות ולפעילויות הארגון מקרב באוכלוסיה היהודית והנוצרית.

מה מציעים עבור קהל היעד?

מציעים מספר תוכניות: התכנית "דיאלוג וזהות" – פרויקט חינוכי דיאלוגי להכרת האחר בחברה משותפת – מציעה מפגש ראשון לילדים יהודים וערבים בני 10‑12. מורים מזוגות של בתי ספר מרשת תל"י ומהרשת הקתולית מפעילים תכנית שנתית של מפגשים ולימודים בליווי צמוד של צוות התכנית. התכנית מאפשרת לתלמידים להכיר את המסורות של שלוש הדתות ושני העמים, ולהכיר ילדים מרקעים דתיים שונים באווירה מאפשרת ומכבדת. עוד מעודדת התכנית העמקה בזהות האישית של כל ילד וילדה.
התכנית "מחנכים לשינוי" – המיועדת להכשיר מורים בבתי ספר על-יסודיים להתמודד עם גזענות – מאפשרת תהליך אישי של הבנת הגזענות שבכל אחד ואחד מאתנו וכן לימוד ותרגול של הנחיית דיון כיתתי בנושאים קונפליקטואליים. הנחיית דיון כיתתי היא מיומנות שחסרה עד מאוד למורים, ועל כן רבים מהם חוששים לגעת בסוגיות שנויות במחלוקת. ההשתלמות מציעה אפוא מיומנויות בסיסיות בהנחיה, ובראשן מעבר מהוראה להנחיה, דבר שמאפשר לתלמידים להביע עמדות, להכיר ברגשות המעצבים את העמדות, וכן לקבל תמיכה, הזדהות ומרחב לעבד את עמדותיהם. התהליך האישי שהמורים עוברים בחדר המורים תורם להם באופן אישי, אך גם מרחיב את יכולתם לקבל ולהכיל עמדות שונות בכיתה.

במה מעוניינים?

שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים במטרה: א. להגביר את המודעות לחשיבות היחסים בין יהודים לנוצרים למען השכנת שלום בארץ הקודש. ב. להבטיח את רווחתם של המיעוטים הדתיים בארץ הקודש.

קישור לאתר
שם איש קשר: 
מייל איש קשר: info@jcjcr.org

פורום בריאות דרום – דרומיים/יות למען שוויון בבריאות

סוג: פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

פורום בריאות דרום הינו פורום אזורי של פעילות ופעילים חברתיים, נשות ואנשי מקצוע מתחום מקצועות הבריאות ומתחומים נוספים ונציגי רשויות מקומיות המתגוררים בכל אזור הנגב, יהודים וערבים. הפורום פועל למען קידום שוויון בבריאות וסגירת הפערים בבריאות בין הנגב למרכז הארץ. את הפורום יזמו חברות קבוצת ב"ש-שוויון בבריאות יחד עם רופאים לזכויות אדם מתוך הבנה שישנו צורך בפורום איזורי כדי לקדם את הסוגיות הכאובות שזוהו בתחום אי השוויון בבריאות.

העובדות
פערי הבריאות בין המרכז לדרום ממשיכים להעמיק:
• הפער בתוחלת החיים בין הדרום למרכז מגיע לחמש שנים מהממוצע הארצי.
• הפער בשיעור מיטות האשפוז בין הדרום למרכז מגיע לפי שניים וברפואה דחופה אף יותר מכך.
• הפערים בזמינות שירותי הבריאות ובכוח אדם רפואי בין המרכז לפריפריה מעמיקים, למשל בתחום רפואת המומחים.
• קיימים פערים ניכרים במספר המיטות לשיקום בין המרכז לפריפריה. אדם שמשתחרר מאשפוז מתקשה לקבל שירותי שיקום ראויים בבית או בקהילה
• מצב הבריאות של האוכלוסייה הבדואית בנגב הוא בין הגרועים במדינת ישראל.

נתונים

תמותת תינוקות: 3.4 ל-1,000 לידות חי. בקרב יהודים 2.5 ובקרב ערבים 6.3. שיעור תמותת התינוקות בדרום הוא הגבוה ביותר בכל הארץ 5.6 ל1,000 לידות חי.
תוחלת חיים: ממוצע ארצי 80.8, רהט 77.1, בני ברק 81.7 ואילו רעננה 85.5. זאת אומרת שישנו פער של מעל לשמונה שנים בתוחלת החיים בין העיר בה תוחלת החיים הנמוכה ביותר וזו עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר, אחת ממוקמת במרכז ואילו השנייה בדרום. ממוצע תוחלת החיים בדרום הוא הנמוך ביותר מכל הארץ 79.6 !!!! (ומאד קרוב למחוז הצפון שם הממוצע כמעט זהה לדרום 79.7).
מחסור בכח אדם רפואי שיעור האחיות הממוצע בOECD הוא 8.8 אחיות ל-1,000 נפש. בישראל ישנו מחסור כללי וחמור באחיות, ובדרום המחסור חמור אף יותר. שיעור האחיות ל-1,000 נפש במחוז תל אביב הוא 5.8 ואילו שיעורו בדרום הוא 3.3, הנמוך ביותר בארץ!!!!. פורום בריאות דרום פעל בשנים האחרונות בנושא המחסור בכח אדם סיעודי וגיבש מספר פתרונות ישימים כדי להתמודד עמו.
בדרום ישנן פחות מיטות אשפוז ממוצע הOECD למיטות אשפוז ל-1,000 נפש הוא 4.8 ובישראל בכלל הממוצע נמוך יחסית- 3.1. שיעור מיטות האשפוז הכלליות בדרום הוא הנמוך בכל הארץ! ועומד על 1.4 מיטות ל-1,000 נפש וזאת לעומת מחוז תל אביב בו השיעו

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הפורום פועל למען קידום שוויון בבריאות וסגירת הפערים בבריאות בין הנגב למרכז הארץ.

מה מציעים עבור קהל היעד?
במה מעוניינים?
קישור לאתר
שם איש קשר: יענקלה פטרושקה
מייל איש קשר: yankekep@gmail.com

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

סוג: עמותות, פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם בשנת 1997 על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

ייחודו של הפורום בהיותו ארגון ערבי-יהודי יחיד שהוקם בנגב, הפועל למען דו-קיום ושוויון אזרחי ועיקר פעילותו מתמקדת במדיניות ובאוכלוסיית הנגב. הארגון משתף פעולה עם ארגונים יהודיים וערביים בנגב וברחבי הארץ כולה. פורום דו-קיום בנגב רואה בכל ממשלות ישראל ורשויותיהן השונות, אחראיות למניעה של זכויות אזרחיות מלאות מערביי הנגב. לאור תפיסה זו, רואה הפורום כאחת ממשימותיו העיקריות את עידוד השותפות היהודית-ערבית במאבק למען זכויות אזרח, זכויות אדם ושוויון אזרחי לערבים-הבדואים בנגב. כל הפעילויות והפרויקטים של הארגון מבוססים על פעילות משותפת ערבית-יהודית.

מה מציעים עבור קהל היעד?

הפקת מידע ודו״חות בנושאי זכויות אדם בנגב, הדרכת עשרות סיורים בנגב מדי שנה לקבוצות מהארץ ומחו״ל, מעקב אחר מדיניות הריסת הבתים בנגב, פעילות לובי מול גופים מדיניים ובינלאומיים ומגוון פעילויות נוספות.

במה מעוניינים?

שיתופי פעולה עם ארגונים יהודיים וערביים בנגב וברחבי הארץ כולה.

קישור לאתר
שם איש קשר: חיה נח
מייל איש קשר: hn@dukium.org

פרות קדושות – מיתוסים ישראליים עם יזהר באר. פודקא

סוג: מיזמים, פורומים
מה מובילים? המטרות/החזון

סדרת פודקאסט (רדיו באינטרנט) שעוסקת במיתוסים – סיפורים ואירועים, שאמיתותם לא נבחנה עד הסוף, אך הם נטועים היטב בתודעה ובזיכרון הקיבוצי שלנו. סיפורים אלה, שאנחנו מספרים על עצמנו – מאין באנו ולאן אנו הולכים – מעצבים את הזיכרון הקיבוצי והפרטי ואת תבניות החשיבה והאמונות שלנו.

המיתוס מנסה לפרש את המציאות החברתית שלנו, למקם אותנו בתוכה, ולהצביע על הכיוון המועדף אליו עלינו לצעוד, עבור מה אנו נלחמים ומתי עלינו להיות מוכנים למות עבור רעיון האומה? מה קרה איתם באמת ואיזה לקח השאירו לנו יוסף טרומפלדור מתל חי, שרה אהרונסון ממחתרת ניל"י, אורי אילן, שלא בגד בשבי הסורי, שושלת שטורמן מעין חרוד ויצחק רבין, שנרצח בקרב על השלום? מי היה באמת עבד אל קאדר אל חוסייני, דמות מיתית עבור האומה הפלסטינית, ואויב מר ליהודים, וכיצד מת? מי היה באמת יאסר ערפאת, "הטרוריסט מס' 1", שחתם על הסכם אוסלו שבו ויתר על מרבית פלסטין ההיסטורית, וכיצד מת? איך התעצבו המיתוסים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיני שני הצדדים? האם תמונת המראה, שבה רואה כל צד בסכסוך את האחר כהתגלמות הרוע ומצדיק את מאבקו ועמדתו, בהתבסס על מיתוסים של גבורה וסבל, מתבססת רק על עובדות המציאות? האם מיתוסים הם שליליים בהכרח?
קשה להעלות על הדעת קהילות ומדינות צעירות שיכולות להתגבש, להתפתח ולשרוד, במיוחד במצבים משבריים, ללא השפה המאחדת של המיתוס. אלא שקהילות מבוססות וותיקות, שעברו את שלב בניין האומה, יכולות, אף חייבות, לבחון את המיתוסים המכוננים שלהן. האם נוכל, למשל, להבין את הסכסוך העמוק שאנו שרויים בו בלי להבין את עובדות היסוד עלינו ועל אויבינו? האם נוכל לרדת לשורשי קיומנו ולהבין את האלימות ושפיכות הדמים שסביבנו מבלי לחקור את סיפורי היסוד שלנו?

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

באמצעות עידוד לחשיבה ביקורתית, באמצעות הצגת נרטיבים אלטרנטיביים ומידע חדש ולא מוכר מתכוונת הסדרה לתרום להבנת האחר והשונה, לסובלנות והכלה.

מה מציעים עבור קהל היעד?

הסדרה החלה לרוץ רק לפני כמה חודשים, אך הכוונה היא להפעילה בטווח הארוך עם אפשרות לפתח בהמשך שיתופי פעולה, אירועים ומפגשים.

במה מעוניינים?

בשלב זה כל העבודה ופיתוח הפרויקט נעשה בהתנדבות וללא עזרה מבחוץ. נשמח לקבל עזרה בניהול אתר ודף באינטרנט, בעריכת קול ותמונה, תרגום אנגלית-עברית, קריינות ותרומות.

קישור לאתר
שם איש קשר: יזהר באר
מייל איש קשר: yizharb@gmail.com

תג מאיר

סוג: מיזמים, פורומים, תוכניות
מה מובילים? המטרות/החזון

פורום תג מאיר נוסד במטרה להשמיע קול של סובלנות, כבוד הדדי ומאור פנים כלפי שכנים, זרים וגרים בתוכנו ולמען נזכור כי גרים היינו בארץ מצרים. הפורום יפעל לכתיבת תוכניות חינוכיות לבתי ספר ותנועות נוער העוסקות בכבוד האדם, בכיבוד תרבויות ודתות שונות ובכיבוד בני מיעוטים ,פליטים וזרים. ארגוני הפורום יפעלו ברוח המשנה האומרת "חביב אדם שנברא בצלם", ליצירת מפגשים בין יהודים-מוסלמים ונוצרים ישראלים ופלשתינאים, תושבי קבע, מהגרי עבודה ופליטים. הפורום ייצור מאבק ציבורי המתנגד התנגדות פעילה: רוחנית, חינוכית, מוסרית, משפטית ופוליטית לתהליכים פרסומים ודעות גזעניות הבאות בשם היהדות ובכסותה, המסיתות לגזענות מכתימות ומרעילות את החברה הישראלית, לכדי חברה בלתי אנושית וגזענית. פורום תג מאיר יוקיע את מבצעי הפעולות הגזעניות, יתמוך בנפגעים ויפעל לאכיפת החוק על פי חוקי מדינת ישראל והמסורת היהודית שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הפורום יוזם פעילויות ואירועים פרו-אקטיביים שמטרתם לעמת אנשי חינוך, תלמידים ותלמידות עם ערכים פלורליסטיים ויהודיים של כבוד האדם באשר הוא. בנוסף "פורום תג-מאיר" הוקם כשיתוף פעולה של קבוצה של ארגונים ותנועות בכדי לתת מענה הולם לפעולות תג-מחיר/גזענות והתרת דם. קיום קואליציה כה רחבה של ארגונים יהודים ששותפים לפורום מחזקת את הקול היהודי נגד גזענות.
תג מאיר, פועלת בעקביות נגד פשעי השנאה והגזענות במספר אפיקים:
1. אירועי תגובה למעשי תג מחיר
2. קידום תוכניות לימוד חינוכיות כנגד פשעי שנאה וגזענות
3. קידום חוקים ועידוד הרשויות השונות בישראל לפעול נגד פשעי שנאה.
בכך פעולת לחברה טובה יותר שפועלת למען חיים משותפים.

מה מציעים עבור קהל היעד?

קואליציית תג מאיר פועלת מאז שנת 2011 לעידוד ערכי הסובלנות והיהדות ולמיגור פשעי שנאה וגזענות. פעילי תג מאיר מגיעים למקומות שהותקפו על ידי פעילי ימין קיצוני תוך 24 עד 48 שעות ממועד התקיפה, מתנערים מהתוקפים ומגנים אותם.
תג מאיר פועל לקיום סדנאות למורים המעודדות סובלנות ומתנגדות לגזענות. תג מאיר מקיים אירועים ציבוריים בעד סובלנות ונגד גילויי שנאה וגזענות. אלפי ישראלים השתתפו עד כה בכנסים, עצרות הפגנות ותהלוכות. פעילי תג מאיר מבקרים בקביעות משפחות שיקיריהן נפגעו מטרור ערבי. לחלק מהביקורים הצטרפו ערבים שנפגעו מפעילי ימין קיצוני.

במה מעוניינים?
קישור לאתר
שם איש קשר: תמר רכניץ
מייל איש קשר: tamar314@gmail.com