X
הצטרפו אלינו
  Header Slogan

  Calendar of אירועים

  א א

  ב ב

  ג ג

  ד ד

  ה ה

  ו ו

  ש ש

  2 אירועים,

  -

  "אתה אזרח, כאילו?" צעירים ערבים בין המדינה לבית // הקרנה ודיון

  -

  הענקת פרס ליבוביץ' 2021

  0 אירועים,

  4 אירועים,

  -

  כנס יסוד – المؤتمر األساسي פורום חברה משותפת منتدى الحياة المشتركة

  -

  הכוח הנשי בעיתות משבר قوة المرأة وقت الأزمات

  1 אירוע,

  -

  פרקטיזום איך לגעת בסכסוך הערבי- יהודי בתוך הארגון ולהישאר בחיים

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  1 אירוע,

  -

  עכו מנגנת

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  1 אירוע,

  -

  כנס השנתי של העדה האיסלאמית האחמדית

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  2 אירועים,

  -

  "ככה בדיוק קרה?"

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  1 אירוע,

  עם חופשי בארצנו – תערוכת המחאה

  1 אירוע,

  במרחק נגיעה

  0 אירועים,

  1 אירוע,

  -

  "להוציא את הראש מהחול, להוציא הרבה חול מהראש"

  1 אירוע,

  -

  על קדושה ופוליטיקה

  0 אירועים,

  0 אירועים,

  1 אירוע,

  -

  Salaam~Shalom: A Path to Peace