הכנס יתקיים ביום ג'  –  9.7.19 בין השעות 9:00-16:30. הכנס יעסוק בנושא השילוב הבין מגזרי בראי המדיניות (מורים יהודים בבתי ספר ערבים ומורים ערבים בבתי ספר יהודים) ויתקיים בשיתוף משרד החינוך.

הדוברת המרכזית בכנס תהיה פרופ' יולי תמיר, שרת החינוך לשעבר ונשיאת שנקר וכן ישתתפו ראשי רשויות, נציגים ממשרדי ממשלה, פילנתרופיה, מוסדות אקדמיים, וארגונים עמיתים.

מצורף שמור את התאריך, נשמח מאד להגעתכם/ן!

בברכה, יניב (גבעת חביבה) ואסתי (מרחבים)