הקרן מממנת ארגונים לא ממשלתיים המחויבים לחברה ישראלית משותפת,

המנהלים תכניות ספציפיות בהן אנשים מ"שבטים" שונים, רקע ו / או אמונות עובדים יחד כדי לקדם חיים משותפים, הכלה, שיח, שיתוף פעולה, הבנה הדדית וסובלנות.

הפרויקט חייב לכלול לפחות שני סקטורים שיפעלו יחד.

פרויקט בעל מטרה כלכלית / עסקית / תעסוקתית לא תיבחן.

יש להגיש את הבקשה בשפה האנגלית

תנאי סף להגשת הבקשה:

עמותות רשומות בישראל אשר פעילותן עולה בקנה אחד עם אופי הקרן והפרויקט אותו מעוניינות לקדם עומד בקריטריונים.

גובה התקציב:

עד 10,000 אירו בשנה

איש קשר:

info@levilassen.nl