עמותת "אפשר אחרת" עוסקת בקידום חיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל. המלגה מוענקת זו השנה השנייה.

המועמד.ת המתאים.ה הינם:
– סטודנטים לתואר שני ומעלה
– בעלי זיקה לחיים משותפים, רב-תרבותיות ויחסי יהודים-ערבים,
בין אם במסגרת הלימודים, ובין אם בחיים האישיים

היקף המלגה: 50 שעות תרומה לקידום חיים משותפים.
גובה המלגה: 4,000 ₪.

ניתן להגיש מועמדות בפירוט רקע אישי ולימודי, וכן נימוקי התאמתכם אל: erez@anewway.org.il