Webinar_news_V2

 

הזמנה למפגש חשיפה לגישת קולקטיב אימפקט 
???? שריינו את התאריך 15.03.2023
מפגש זום ללא עלות ???????? 12:00-11:00
בואו ללמוד איך מייצרים שותפויות שמקדמות
השפעה על סוגיות חברתיות!

הצטרפו אלינו לוובינר היכרות עם גישת קולקטיב אימפקט,
כדי ללמוד איך היא יכולה לסייע לארגון שלך לקדם מטרות חברתיות.

קולקטיב אימפקט היא גישה חדשנית להתמודדות עם סוגיות חברתיות מורכבות תוך יצירת שיתופי פעולה בין המגזר החברתי, העסקי והציבורי.

בוובינר נציג את הגישה ואת דרכי הפעולה תוך שילוב דוגמאות
מהארץ ומהעולם.

Webinar_news...