מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ״ה- 1985, לשנת 2022: במוסדות ציבור המפעילים פרויקטים ופעילויות לשיתוף פעולה אזורי

תאריך אחרון להגשה הוא: 9.1.2022

זו הזדמנות לארגוני השלום ליהנות מתמיכה משמעותית לטובת הפעילויות החשובות שהארגונים עושים.

מטרת התמיכה היא לייצר ולקדם שיתופי פעולה לשם יצירה וחיזוק הקשר בין אוכלוסיות היעד בישראל לבין אוכלוסיות היעד במדינות האזור וברשות הפלסטינית

לינק הרשמה לכנס חשיפה לקול הקורא, שיתקיים ביום א' הקרוב 12/12 בשעה 10:00:

https://did.li/uHOw5

לינק לקול הקורא לתמיכה בעמותות לשנת 2022: https://did.li/LSgaa