spring.colors.summer.school.holidays.tolerance.winter.family.clothes.music.food.emotions.house.animals.sportקורונה לא פוסחת על אף אחד ולכן קודם כל מתחילים דיאלוג וחיים משותפים בשפה משותפת. זוהי גם פעילות לילדים וגם למבוגרים, למעשה לכולם כולם. על מנת לחזק את השיח ולו במעט, קבלו 10 מילים סביב נושא אחד, ב-3 שפות -בעברית, ערבית (ותעתיק) ואנגלית, בשני פורמטים: דף ללימוד 10 המילים ודף תרגול ומשחק.

הפעם הנושא הוא ספורט.

תוכלו גם לקבל את אוסף המילים בנושאים שהופיעו כבר קודם לכן. קבלו את כל הדפים עם 1- מילים כל פעם על פי נושא, אלו כוללים את הנושאים: אביב, בית ספר,קיץ, צבעים, דת וחגים, סובלנות, חורף, משפחה, בגדים, מוסיקה, רגשות, אוכל ובית, בעלי חיים וספורט הנה ברישום פה:

בהצלחה...