פרוייקט "שלום עליכום": מכללת קיי, מכללת ספיר. https://goo.gl/forms/eDG1kMRPiD8HzGjI3

פרוייקט "מדברים ערבית": אוניברסיטת בן גוריון, מכללת קיי, סמי שמעון ב"ש, אשקלון, הפתוחה ב"ש, ספיר ואחווה. https://goo.gl/forms/Opw02zajI5kGcOxe2