X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מאגר מידע להוראה אקטיביסטית – מנוע חיפוש בגישת הפדגוגיה האקטיביסטית – קרן קטקו איילי

נשות ואנשי חינוך יקרים.
שמי קרן קטקו איילי, ובמסגרת המחקר שלי בתחום של פדגוגיה אקטיביסטית וחינוך אזרחי פעיל, פיתחתי מאגר מידע שנועד לסייע בידכם – מורות ומורים, מרצים/ות, מדריכים/ות ומנחים/ות – לשלב בהוראה חומרים בנושאים חברתיים. מנוע החיפוש שלפניכם שונה ממנוע החיפוש של גוגל (או של דפדפנים אחרים), בכך שהוא מותאם להוראה ולמידה, וייחודו במציאת מקורות ומשאבים רלוונטיים לתחום של חינוך שסביר שלא יגיעו לעמודים הראשונים בחיפוש הרגיל.
"פדגוגיה אקטיביסטית" מגדירה מחדש את התפקיד של אנשי ונשות החינוך בהוראה ולמידה, כמי שיש בידם האחריות והיכולת לקדם אזרחות פעילה ולעודד לומדים עצמאיים, ביקורתיים, בעלי מוטיבציה לעשייה ולהובלת שינוי חברתי. מאגר המידע ומנוע החיפוש המותאם נועדו לסייע לנו – לכם –  במציאת חומרי הוראה בגישה זו.
תמיד נשמח לקשר עמכם דרך "צור קשר" – אם מצאתם עוד מקורות חשובים שלא הופיעו בחיפוש, וכמובן להערות, הארות ושיח.

תודה לכל המתנדבות שסייעו בהקמת המאגר, קרן.