בזמן בו המלחמה משתוללת באזור אנחנו רוצים להתכנס יחד – ישראלים ופלסטינאים כדי להתחבר זו לזו באבל, בתפילה, בחזון עבור עתיד טוב יותר. נקדיש זמן לשתיקה, וזמן לביטוי של רגשותינו במילים, בתנועה, בדמעות. האירוע יתקיים בעברית וערבית ויוחזק על ידי אמה ודינא, יום ראשון 16:00-17:00 זמן ישראל/פלסטין 15.10.2023

הקישור לזום ישלח לאחר ההרשמה בקישור הבא: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Kt7q60MVpGdicarIzide0JToIBbex1eWNYkA62e19jIqqQ/viewform