מה הרעיון?
חינוך לממלכתיות, דמוקרטיה וחיים בשותפות הוא חינוך המקדם תפיסות הקשורות לטובת הכלל, ערכים דמוקרטיים ומיומנויות אזרחיות. כמו כן כולל חינוך זה, היכרות עומק עם הקבוצות השונות בחברה הישראלית ועיסוק בסוגיות הליבה שלה, בניה וגיבוש של זהות אזרחית דמוקרטית, וקידום של ערכי שוויון ושותפות.

פרס בן גוריון יינתן לראשונה בשנת 2023, לבתי ספר מכל זרמי החינוך, אשר יוכיחו עשייה מצוינת לקידום ערכים של ממלכתיות, דמוקרטיה וחיים בשותפות ואשר פועלים ללא לאות לקדם את חזון הממלכתיות בעשייה הבית ספרית והקהילתית.

עד מתי מגישים?
הגשת המועמדות תתאפשר עד ה- 30.1.2023, ח' בשבט התשפ"ג ורק על גבי הטופס המיועד לכך, כל הפרטים וגם הטופס להורדה לאחר מילוי הפרטים אפשר לראות בקישור פה.