פרויקט "מפת הדרכים" הושק ב 2016- במטרה להפגיש
מומחים ערבים ויהודים ליצירת ניירות מדיניות יישומיים לקידום
חברה משותפת בישראל.
בפרויקט נטלו חלק מעל 70 משתתפים המייצגים את הגיוון
והשונות בחברה הישראלית.
בכנס יוצגו בין השאר המלצות הצוותים ויושק תהליך שיתוף הציבור
בישראל המזמין התייחסות להמלצות – החל בכם משתתפי הכנס.

להרשמה לחצו פה

לו"ז הכנס פה