מצורף קול קורא לתמיכה במיזמים חדשים של חיים משותפים,
בקשה לקבלת מענק יש להעבירפה בקישור כולל כל הפרטים