״משלבים ומשתלבים״ תכנית לשילוב מורים מהחברה הערבית בבתי ספר עבריים התכנית הינה מיזם משותף עם משרד החינוך, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ומכון מרחבים (ע״ר)
פרטים בקישור כאן