מפגש ראשון בסדרת מפגשי למידה  של  מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה עם האקדמיה בישראל.

"מה בין צדק מאחה לשיח מאחה?"

בשיתוף עם

התכנית הבינלאומית ללימודי שלום וניהול סכסוכים, אוניברסיטת  חיפה.

19/2/17, יום א', 10:00-14:00 | מצפור רבין, אונ' חיפה

המפגש יעסוק בעקרונות הצדק המאחה והשיח המאחה, השוני והדמיון ביניהם, הייחודיות של פוגע, נפגע וקהילה ועל יישום שני תחומים אלה בשטח ובעבודתם של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.

הרשמה לטופס הרישום ולפרטים נוספים