לאחרונה יצא מנהל חברה ונוער, משרד החינוך בניהולו של דני רוזנר, עם תפיסה שמאגמת את כל היוזמות, התוכניות והתכנים לנושא של חיים משותפים בחברה הישראלית לגווניה. המטרה לאגם כתפיסה כל זאת ,תחת הכותרת "ע.ת.י.ד ישראליעושר תרבותי, ישראליות ודמוקרטיה".

אחד הכלים המשמעותיים לשינוי עמדות ולהכרת האחר הוא המפגש המתמשך – מפגשים קבועים לאורך זמן, המשולבים עם אירועי השיא הנמצאים בלוח השנה של בית הספר, והכוללים בתוכם מרכיבי חוויה (משחק, התנדבות, למידה, גיבוש וכו'), מרכיבי זהות (הזהות האישית, הקהילתית והלאומית, הזהות שלי והזהות של האדם שמולי) ומרכיבי בנייה של תמונת עתיד, על בסיס תחומי עניין משותפים (איך תראה ישראל כשתחגוג מאה? ספורט בישראל 2048, רובוטיקה 2048, איכות סביבה וכדו').

כל זאת מצטרף למתווה "תקווה ישראלית" שמקודם עם האגף העל יסודי והמטה לחיים משותפים, "בתי"ס תאומים" עם המטה לחיים משותפים ועוד יוזמות ועשייה בנושא.

לחצו פה ללינק שנותן סקירה מהירה ומכניס לעולם המפגשים ויש שם חוברת להורדה, חוברת המאגדת יחד את תפיסות ההפעלה השונות לניהול מפגשים מתמשכים.

אנשי מינהל חברה ונוער, אגף תכנים ותוכניות ואגף חינוך חברתי עמלו קשות להוצאת חומרים האלו.

דברי דני רוזנר: "בעת הזו, חובה עלינו אנשי החינוך, להוריד את החומות המפרידות בין אוכלוסיות ישראל השונות, ולייצר את המכנה המשותף הישראלי הממלכתי, בין השאר דרך המפגש וההיכרות המתמשכת."