מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספות וארוכות טווח עם בתי ספר, רשתות חינוך, מוסדות להכשרת מורים, אוניברסיטאות, ורשויות מקומיות. השותפויות יחלו לפעול בסתיו 2022, שנה"ל תשפ"ג לאתר המרכז

פדגוגיה דיאלוגית מבוססת טכנולוגיה ברשתות חינוך אנו מזמינים רשתות חינוך, מטה ובתי ספר נבחרים להצטרף להקמת שותפות לקידום פדגוגיה דיאלוגית מבוססת טכנולוגיה. מטרת השותפות לבנות מודל ויכולות התומכים ביצירת פדגוגיה מבוססת נתוני הוראה-למידה בשיח. בדרך זו, נפעל לשיפור תהליכי הדיון והחשיבה הקבוצתיים ולקידום תרבות השתתפותית של דיאלוג וטיעון תוך שימוש בכלים דיגיטליים. כמו כן, השותפות מיועדת לאפשר תהליכי מחקר רחבי היקף אשר יתרמו ידע המתגבש בנושאי פדגוגיה דיאלוגית מתווכת מדיה ותהליכי למידה אזרחיים.

לקול הקורא

להרשמה למפגש חשיפה ביום שלישי, 29.3 בשעה 9:00