השתבשה עליך המציאות? מעוניין/ת לחשוב יחד עם מנכ"לים ומנכ"ליות עמיתים/ות איך נשארים לנהל, להנהיג ולהוביל?
שתיל-הקרן החדשה לישראל מזמין אותך לקבוצת העמיתים/ות שלנו "מנכ"לים/ות במציאות משובשת".

השיבוש של היום הוא החידוש של מחר.

8 מפגשים בימי שלישי אחת לשבועיים, בין 11:30 ל-13:00. מתחילים ב-08.09.2020.

מנחות: אורלי פס ואביטל שכטר יועצות ארגוניות בשתיל-הקרן החדשה לישראל

ההשתתפות בקבוצה ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש.

מספר המקומות מוגבל, תנתן עדיפות לארגונים לשינוי חברתי המקבלים מענק מהקרן החדשה לישראל או ייעוץ משתיל.

________0
08.09, 22.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12
13:00-11:30
___
 ZOOM
____1
ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש