"התעוררויות מדומות הן סוג של חוויה מטאורית או הזיה העשויה להתרחש אפילו לאנשים שלא חלמו חלומות צלולים… אך נראה כי מי שחווה חלומות צלולים תכופים נוטה לה במיוחד. הם יכולים ללבוש מספר צורות מובחנות, אך בכל אלה אדם מאמין שהוא התעורר כשאינו ער.
… האיכות התפיסתית של החוויה עשויה להיראות כמחקה באופן מציאותי מאוד את הערות החיים.״

הגשה עד ה-31.12

לכל הפרטים:
עברית כאן: https://www.artcenter.org.il/cgi-webaxy/item?600
ערבית כאן: https://www.artcenter.org.il/cgi-webaxy/item?601