הגשת הצעות לפרויקטים לקרן פרידריך אברט בישראל

  • קרן פרידריך אברט היא גוף רעיוני ללא מטרות רווח הכפוף לתקנות המנהליות של ממשלת גרמניה ומקבל את המנדט שלו מהפרלמנט הגרמני.
  • קרן פרידריך אברט היא "קרן" במובן של המילה הגרמנית "Stiftung" ולא במובן של המילה האנגלית "Fund". כלומר: הקרן איננה גוף פילנתרופי, תורם או מממן, אלא ארגון פעיל העובד כצוות חשיבה ויעוץ ומוציא מיזמים אל הפועל.
  • קרן פרידריך אברט ישראל יוזמת פרויקטים משלה או משתפת פעולה עם מוסדות וארגונים רשמיים, אך לא עם אנשים פרטיים.
  • במסגרת שיתופי הפעולה שקרן פרידריך אברט בוחרת לקיים היא נושאת בהוצאות הפרויקטים יחד עם המוסדות השותפים ובכפוף לחוקי הקרן.
  • קרן פרידריך אברט ישראל פועלת למען הציבור בישראל ומעורבת אך ורק בפרויקטים שמיועדים לרווחת קהל יעד זה.
  • בתור גוף רעיוני, הקרן מכוונת את פעילותה לבגירים, בעלי יכולת חשיבה והבנה פוליטיות.
  • הקרן עובדת במחזורי תקציב שנתיים. אי לכך, יש להגיש את ההצעות לשנת הכספים הבאה החל מ-1 באוקטובר ועד ה-15 בנובמבר של השנה הנוכחית (למשל: הצעה לפרויקט המיועד לשנת 2019 תוגש לא יאוחר מ-15 בנובמבר 2018).
  • ההצעה תוגש באנגלית ובכתב באמצעות טופס הגשה שניתן להוריד אותו כאן.