לפני כשנה נענתה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקריאת נשיא המדינה מר רובי ריבלין ויו"ר הות"ת פרופ' יפה זילברשץ, להצטרף ל'תקווה ישראלית באקדמיה'. כמוסד שחורט על דגלו את האחריות החברתית, המחויבות לקהילת הנגב והנגישות לקהילה זו על שלל גווניה, זה אך טבעי שנהיה שותפים מרכזיים בתכנית. בתוך מכלול הפעילות המקדמת את מטרות התכנית 'תקווה ישראלית', האוניברסיטה תעניק פרסים למחקרים ועבודות גמר העוסקים בתחום – מחקרים על קבוצות או מגזרים בחברה הישראלית והאינטראקציות ביניהם וכן מחקרים על זהויות בחברה ישראלית והאינטראקציות בין מרכיבי הזהויות השונים.

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון/שני/שלישי הלומדים באוניברסיטת בן גוריון ותלמידי תיכון מכל רחבי הארץ.

את הבקשות יש להגיש לוועדה להוראה ולמחקר מכווני גיוון -התקווה ישראלית לדואר אלקטרוני: israelihope@post.bgu.ac.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 14.10.2018.
הפרס לזוכה יוענק בטקס חגיגי בו יציגו הזוכים את עבודתם.

בהצלחה.

אתר 'תקווה ישראלית" באב"ג:
https://in.bgu.ac.il/cau/israeli-hope/Pages/default.aspx