קריאה לפרויקטים חברתיים
יש לכם מיזם ייחודי, חשוב וראוי בכל תחום שהוא (תרבות, אומנות, חברה או מדע)?
קבלו מאיתנו צ'ק!

אם יש לכם פרויקט שעושה שינוי חברתי משמעותי מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת מענק.
הקליקו פה על הקישור מלאו את הפרטים ובהצלחה!
להגשת מועמדות:

ומי זאת "קרן בקטנה". צפו בשני סרטי הוידאו וראו 

והנה עוד אחד :