השתלמות מורים מובילים לתוכנית חיים משותפים-מתחילים

בשיתוף "המטה לחינוך אזרחי, ועמותת אג'יק"

"حياة مشتركة في النقب"

استكمال للمعلمين

القسم الأول (30 س"س)

אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום של שלב א בתוכנית דו שנתית של

"מורים מובילים חינוך לחיים משותפים" – פיתוח מקצועי של אנשי חינוך יהודים וערביים.

התוכנית פועלת בשיתוף מחוז תל אביב ומרכז של המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ושל מנהל חברה ונוער ואג'יק-מכון הנגב. ההשתלמות משלבת בין ידע מקצועי, ברור תפיסות ומעניקה דרכי התמודדות עם הקשיים הכרוכים בניהול שיח אודות נושאים השנויים במחלוקת במדינת ישראל, לצד כלים להובלת מפגשים רב תרבותיים של תלמידים.

מטרות ההשתלמות:

  1. הזמנה ועידוד לדיאלוג משמעותי בין מחנכים ערבים ויהודים על בסיס הכרה וכבוד הדדי המקדם הבנה בין הצדדים.
  2. ברור, העשרה ובחינה של מרכיבי הזהות האישית והקבוצתית של המחנכים, תוך התייחסות לסוגיות ביחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל בכלל ובמרכז/ערים מעורבות בפרט.
  3. מתן כלים ומיומנויות להובלת תכנית בית ספרית בנושא: "חיים משותפים ".
  4. הצמחת צוות בית ספרי העוסק בתכנים של אזרחות משותפת ושוויונית, תוך העמקת המעורבות החברתית– כמרחב משותף.

أهداف الدورة:

  1. دعوه وتحفيز لحوار ذو معنى بين مربين عرب ويهود على أسس الاعتراف والاحترام المتبادل الذي يطور التفاهم بين الأطراف .
  2. استيضاح, إثراء وفحص مركبات الهوية الفردية والجماعية للمشاركين, من خلال التطرق للعلاقة العرب واليهود في الدولة بشكل عام والنقب بشكل خاص .
  3. إعطاء أدواة ومهارات لتنفيذ خطة مدرسية في موضوع " حياة مشتركة في النقب".
  4. تنمية طاقم مدرسي للتعامل مع مضامين المواطنة المشتركة والمساواة, من خلال تعميق التداخل الاجتماعي- كحيز مشترك .

קהל היעד להשתלמות: מורים-מחנכים ערבים ויהודים המעוניינים לקיים ביניהם דיאלוג משמעותי, ורוצים לקדם בבית ספרם תוכנית חינוכית העוסקת בהכרות הדדית מעמיקה ומפגשים בין החברה הערבית והחברה היהודית.

היקף שעות: 30 שעות אקדמיות + ציון. (הקורס מחייב הגשת מטלה בסוף ההשתלמות) מספר מפגשים 8.

נושאי ההשתלמות:

זהות אישית וקבוצתית, סטראוטיפים ודעות קדומות, השפה במפגש היהודי-ערבי, הנחייה במפגש חד לאומי ודו לאומי, חיים במרחב משותף – ערים מעורבות ולא מעורבות באזור המרכז, אזרחות משותפת – אתגרים והזדמנויות.

 

 

מס"ד שעות אקדמיות יום בשבוע תאריך נושא
1 4 שלישי 1.11.16 מאיפה אנו באים?פתיחה, הכרות בין- אישית, זהות אישית

מתודה של עבודה בשתי שפות, תרגום, הכנת חומרים בשתי שפות הכנת מילון מונחים משותפים

2 4 שלישי 8.11.16 מעגלי שייכות וזהויות קולקטיביות

מתודה: מתן כלים להבנת קבוצות, המודל הבינאישי המודל בין קבוצתי

3 4 שלישי 29.11.16 הנחיה במסגרת חד ודו לאומית במפגש יהודי-ערבי

השפה במפגש דו לאומי

4 4 שלישי 13.12.16 הרצאה בנושא: "ערים מעורבות"/ איזור המרכז – תמונת מצב הכנה לקראת סיור העוסק בדילמות במרחב המשותף
5 4 שלישי 27/12/16 סיור ביישוב יהודי וערבי במרכז/רמלה-לוד כ"ערים מעורבות"
6 4 שלישי 27.12.16 עיבוד הסיור והסיור כמתודה – כלים לדיון באקטואליה,

(הרחקת עדות, נרטיבים/היסטוריה,שימוש בקריאה ביקורתית של תקשורת)

7 4 שלישי 10.1.17 אזרחות משותפת – אתגרים והזדמנויות

מתודה: משא ומתן כמתודה

8 3 שלישי 17.1.17 סיכום – שיתוף פעולה למען המרחב המשותף

מתודה: כלים להתמודדות עם ידע

משוב

30 ש"א

לטופס ההרשמה – השתלמות מורים מובילים לתוכנית חיים משותפים-מתחילים