שימו לב: (לפרטים נוספים ראו כאן בקישור)

ימים לא קלים עוברים על עירנו ועל המדינה כולה, גל המהומות בארץ וירי טילים מעזה הביאו עמם אתגרים רבים. אנו אמנם עומדים בפני מציאות קשה ומורכבת, אך היא אינה גזירת גורל. בכוחנו אנו, יחדיו, לשקם ולשמור על מרקם החיים המשותפים בעירנו.

تشهد مدينتا والبلاد كلّها أيّامًا ليست سهلة. موجة المواجهات وإطلاق الصواريخ من قطاع غزّة وضع أمامنا تحدّيات كثيرة. نحن نواجه واقعًا صعبًا ومعقّدًا، لكنّه ليس مصيرًا. بإرادتنا وقوّتنا، سننجح معًا في إصلاح والحفاظ على نسيج الحياة المشتركة في مدينتنا.

בימים האחרונים אנו עדים ליוזמות של תושבות ותושבי העיר, ושל ארגונים חברתיים שונים שמטרתם לקדם את השיח בתוך הקהילה ולחזק את מערכות היחסים עם שכנינו. במשך עשורים עיריית תל־אביב-יפו וקרן תל־אביב פעלו יחדיו לקידום החיים המשותפים ביפו על ידי פיתוח של מגוון פרויקטים ותכניות שונות והקמתם, שנותנות מענה לאוכלוסיה כולה.

في الأيّام الأخيرة، نلاحظ وجود مبادرات أطلقها سكّان المدينة، ومؤسّسات اجتماعيّة مختلفة بهدف تعزيز الحوار داخل المجتمع، وتحسين وتوطيد العلاقات مع جيراننا. على مدار عقود كثيرة، عملت بلديّة تل أبيب-يافا بالتعاون مع صندوق تل أبيب من أجل تعزيز الحياة المشركة في يافا، وذلك من خلال تطوير عدّة مشاريع وبرامج  مختلفة تلبّي احتياجات كلّ الشرائح المجتمعيّة.

קרן תל־אביב ועיריית תל־אביב-יפו מעניקות עד כ- 20,000 ₪ (לכל יוזמה),ליוזמות בעיר לשיפור חיים משותפים בין ערבים ליהודים. הקרן תתמוך ביוזמות של תושבים ותושבות ושל ארגונים חברתיים ביפו שפועלים בימים אלו ליצירת שיח בין ערבים לבין יהודים, להגברת תחושת הביטחון במרחב הציבורי ולמניעת אלימות. 

في هذه الأيّام، يقدّم صندوق تل أبيب بالتعاون مع بلديّة تل أبيب-يافا منحة حتى 20,000 ش.ج للمبادرات المختلفة، من أجل تحسين الحياة المشتركة بين العرب واليهود في المدينة. سيدعم صندوق تل أبيب المبادرات التي يطلقها السكّان والمؤسّسات الاجتماعيّة النشطة في يافا، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين العرب واليهود، زيادة الشعور بالأمان في الحيّز العام ومنع العنف.

כספי המענק יוכלו לשמש, בין היתר:

 • למפגשים ולאירועים
 • למרצים ולמנטורים לקידום שיח
 • לעיצוב שלטים ומסרים ולהדפסת
 • לתכנון מרחבים ציבוריים

ולכל יוזמה נוספת

يمكن استعمال مبلغ المنحة لعدّة اهداف، ومن بينها:

 • اللقاءات والمناسبات
 • للمحاضرين والمدرّبين من أجل تعزيز الحوار
 • لتصميم لافتات ورسائل وطباعتها
 • لتخطيط المناطق العامّة

*ولكلّ مبادرة إضافيّة

קריטריונים להגשה:

 • תושבות ותושבי יפו או ארגונים שפועלים ביפו
 • פעילות ספציפית מקומית שתתקיים בשכונות יפו
 • משתתפים או נהנים מן הפעילות לפחות כ- 10 תושבים נוספים בשכונה
 • הפעילות רלוונטית לאירועים האחרונים ביפו.

למשל:

  • שיפור תחושת הביטחון האישי
  • פעילות חברתית לדו קיום
  • פעילות לילדים ולילדות לשיפור מצב הרוח הקהילתי

شروط تقديم الطلب:

 • لسكان يافا أو للمؤسّسات الناشطة في يافا
 • نشاط محلّي محدّد والذي يجري في أحياء يافا
 • يشارك في النشاط أو يستفيد منه على الأقل 10 أشخاص إضافيّين في الحيّ
 • النشاط يتماشى مع الأحداث الأخيرة في يافا.

مثلًا:

  • تعزيز الشعور بالأمن الشخصي
  • نشاط اجتماعي من أجل التعايش
  • نشاط للأولاد والبنات من أجل تحسين الأجواء المجتمعيّة

ועדה לאישור מענקים:

 • 2 נציגי עיריית תל־אביב – יפו I המישלמה ליפו
 • 2 נציגי קרן תל־אביב
 • נציג ציבור

لجنة المصادقة على المنح:

 • مندوبان من بلديّة تل أبيب-يافا | المكمّلة ليافا
 • مندوبان من صندوق تل أبيب
 • ممثّل جمهور

קרן תל־אביב מחויבת להבטחת עיר מודרנית, תוססת ומכלילה, המעצימה את הערכים הפלורליסטיים והסובלניים של תל־אביב-יפו. עיר המאמצת לחיקה, מקדמת בברכה ומעצימה את כולן ואת כולם, ללא הבדלי זהות, דת או מוצא. אנו בונים עיר לדוגמה המהווה מגדלור של פלורליזם, הכלה והזדמנות לכל.

يلتزم صندوق تل أبيب بالحفاظ على مدينة عصريّة، حيويّة ومحتوية، تنهض بقيَم التعدّديّة والتسامح في تل أبيب-يافا. مدينة تحتضن الجميع، وتعمل من أجل تمكين كلّ سكّانها، بغضّ النظر عن اختلاف هويّاتهم، ديانتهم أو منشأهم. نحن نعمل من أجل بناء مدين لتكون نموذجًا للتعدّديّة، الاحتواء والفرص للجميع.

הקליקו כאן להורדת טפסי ההגשה

_______________________

שאלות והבהרות בקשר לבקשה זו:

1. במידה והמגיש.ה הוא בן.ת אדם פרטי.ת עליו.ה לפרט את היוזמה ואת פרטי השימוש במענק.

*המענק לא יועבר לבן.ת אדם פרטי.ת אלא ישירות לספקים.ות לטובת מימוש היוזמה, על בסיס הצעות מחיר.

במידה והמגיש.ה הוא מלכ"ר יהיה ניתן להעביר את המענק אל הארגון על בסיס חתימת הסכם והגשת דוחות.

2.1שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת  info@telavivfoundation.orgוזאת לא יאוחר מיום שלישי, 22.6.21 בשעה 12:00.

2.2 הקרן תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה.

פנייה למוסרים מידע להשלמות מידע ומסמכים.

הקרן תבחן את המידע שיתקבל מהמשיבים וכן תהיה רשאית לפנות אל המשיבים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף.

 אופן הגשת מענה לבקשה זו

4.1  המענה לבקשה יש להגיש באמצעות דוא"ל info@telavivfoundation.org עד ליום ראשון, ה 27.6.21 בשעה 23:00.

4.2 יש לציין בנושא הודעת הדוא"ל "קול קורא – יוזמות לחיים משותפים בין ערבים ליהודים בתל־אביב-יפו".

4.3 אין בבקשה זו התחייבות כלשהי של הקרן ו/או כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין הקרן או העירייה לבין המשיבים.ות, ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה כלשהי. הקרן רשאית לבטל את הפניה בכל עת ו\או לשנות את תנאיה.

4.4 למען הסר ספק, יובהר, כי כל ההוצאות הכרוכות במענה לבקשה זו תחולנה על המשיב.ה בלבד ובשום מקרה לא יהא.תהה זכאי.ת הוא לכל תשלום ו/או החזר ו/או פיצוי בגין ההוצאות ו/או נזקים שייגרמו לו.ה בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.

4.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן ואין בו כדי לחייב את העירייה או הקרן בכל דרך שהיא.

4.6 למען הסר ספק מודגש כי בהליך זה יחול הדין הישראלי ובית המשפט היחיד המוסמך לדון הוא ביהמ"ש המוסמך בתל־אביב-יפו.