השתלמות למובילי מפגשים רב תרבותיים

"חיים משותפים" ו "יחד שבטי ישראל" – מתקדמים (מי שעבר כבר השתלמות בנושא)

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, מנהל חן וחמד

מנחה – אורית לרר כנפו

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה להשתלמות מובילי מפגשים רב תרבותיים – "חיים משותפים" ו"יחד שבטי ישראל". התוכנית פועלת מטעם מחוזות תל אביב ומרכז של המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, מנהל חברה ונוער והחמ"ד ומכללת בית ברל. התוכנית מלווה בהשתלמות המקנה בסיס תיאורטי והתנסותי בהנחיית קבוצות למובילי "חיים משותפים" – ערבים ויהודים, דתיים וחילוניים.

מטרות ההשתלמות

 • העצמה להובלת תהליכים המקדמים את ההיבט הרב תרבותיות במסגרת הבית ספרית.
 • רכישת ידע, כלים ומיומנות להנחיית קבוצות רב תרבותיות.
 • כלים לתכנון וביצוע של מפגשים רב תרבותיים.

מבנה ודרישות ההשתלמות

 • השתלמות בהיקף של 60 שעות ומקנה גמול השתלמות- 3 ימים מרוכזים בהיקף של 30 שעות בבית יציב בין התאריכים 11-13/12/16.

ו- 30 שעות עפ"י הפירוט הבא; מפגשים של 4 שעות כל אחד, בימי א' משעה 16:30 עד 20:00 בסמינר שיין פ"ת ועוד שעתיים מקוונות.

 • נוכחות של 80% לפחות במפגשים.
 • השתתפות פעילה במפגשים.
 • עבודה מסכמת בסיום ההשתלמות.

קהל היעד:

ההשתלמות מיועדת למנחי קבוצות חיים משותפים אשר עברו הכשרה בנושא רב תרבותיות ולמנחי קבוצות תלמידים – דתיים חילוניים וערבים יהודים שמקיימים מפגשים בשטח. פירוט התכנית בעמוד הבא.

 

לטופס ההרשמה

לפרטים נוספים :

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

מחוז מרכז סמדר דורות

sdorot2@gmail.com

מחוז תל אביב אתי אדרי

etyedery@gmail.com

מינהל חברה ונוער

מחוז מרכז אורלי קלינסקי

orlyka@education.gov.il

מחוז ת"א איריס בנטוב כהן

irisbt@education.gov.il

תכנית ההשתלמות

רקע:

החברה הישראלית הנה חברה מרובת תרבויות. קיימת חשיבות רבה למציאת האיזון העדין בין אחדות החברה לבין שמירה על ייחודיות. הכרות עם המנהגים והקודים התרבותיים מסייעת להבנה בין תרבותית וסובלנות לאחר. כדי לאפשר את ההכרות, ההבנה והסובלנות נדרשת המערכת הבית ספרית לפתח דיאלוג יצירתי שיתחשב בכל השותפים בלמידה והנושאים הקשורים לתרבותם (ריטה סבר, 2001).

היכולת של מוביל "חיים משותפים" –(דתיים חילוניים, ערבים יהודים) להשתמש בכוחה של הקבוצה כדי לייצר מרחב לגדילה ולהתפתחות אישית, וכמקור להכרות וקבלת האחר מקדמת את הנושא ומשפרת את איכות עבודתו.

הנחיה מקצועית ורגישה של מובילי "חיים משותפים" את הקבוצות, תאפשר דיאלוג הרואה בחיים משותפים תפיסה של אורח חיים.

ההשתלמות המוצעת להלן מקנה בסיס תיאורטי והתנסותי בהנחיית קבוצות למובילי "חיים משותפים" .

תכנים מרכזיים בהשתלמות-

רב תרבותיות

 • בחינת מרכיבי הזהות האישית של המובילים, ככלי להתמודדות עם המפגש הרב תרבותי.
 • החיים בחברה רב תרבותית- המשמעות האישית והחברתית.
 • פיתוח רגישות להיבטים רב תרבותיים
 • ההבדל בין חברה מרובת תרבויות וחברה רב-תרבותית.
 • הדיאלוג כמקדם רב תרבותיות.

מנהיגות

 • פיתוח הבנה לגבי המנהיגות בהקשר הרב תרבותי.
 • בחינת התפקיד של מנחה כמנהיג בקבוצה ובבית הספר.
 • מנהיגות ושינוי חברתי

הנחייה והדרכה

 • כוחה של קבוצה- היבטים שונים המאפשרים שינוי ברמת הפרט, הקבוצה והשפעתם על בית הספר.
 • סוגיות מרכזיות בהנחיית קבוצות- התנגדויות, תפקידים בקב', שיווק וגיוס המשתתפים, ה"כאן ועכשיו", חשיפה של מנחה בקבוצה ועוד.

 

הדרכה על הובלה והנחיית הפעילות בבית הספר

 • ניתוח דילמות ודוגמאות של המשתתפים שמנחים קבוצות בפועל בסוגיות הנ"ל יתקיימו בכל אחד מהמפגשים.

 

 

 

 

 

מס' מפגש תאריך יום הנושאי הלימוד שם המרצה שעת התחלה שעת סיום מס' שעות
1. 6.11.16 א הכרות, בחינת מרכיבי הזהות האישית של המובילים, ההבדל בין חברה מרובת תרבויות לחברה רב תרבותית

 

 

 

בין חברה מרובת תרבויות וחברה רב-תרבותית.

 

סדנא- המנחה כמנהיג קבוצת חיים משותפים

אורית לרר כנפו 16:30 20:00 4
2. 20.11.16 א החיים בחברה רב תרבותית- המשמעות האישית והחברתית, כוחה של קבוצה

אורית לרר כנפו 16:30 20:00 4
3. 11.12.16 א הדיאלוג כמקדם רב תרבותיות.

בחינת התפקיד של מנחה כמנהיג בקבוצה ובבית הספר.

 

אורית לרר כנפו 16:30 20:00 4
4. 8.1.17 א סוגיות מרכזיות בהנחית קבוצות

הנחיית עמיתים

 

אורית לרר כנפו 16:30 20:00 4
5. 22.1.17 א מנהיגות ושינוי חברתי

הנחיית עמיתים

אורית לרר כנפו 16:30 20:00 4
6. 12.2.17 א סוגיות מרכזיות בהנחית קבוצות

הנחיית עמיתים

אורית לרר כנפו 16:30 20:00 4
7. 26.2.17 א המנהיגות בהקשר הרב תרבותי.סיכום פרידה 16:30 20:00 4
8. 2

 

 • ימים מרוכזים בהיקף של 30 שעות בבית יציב בין התאריכים 11-13/12/16.

 

טופס רישום להשתלמות מובילי חיים משותפים למתקדמים