במפגשים נקרא קטעים בערבית ובעברית, מטקסטים היסטוריים, ממאמרים מתחום מדעי החברה והרוח ומהספרות, אשר מציעים מודלים אלטרנטיביים של יחסים בין התרבויות, ומנתחים סוגיות שמקדמות חיים משותפים במרחב מזרח תיכוני.

לפרטים והרשמה: מאיה פרנקפורטר 050-3220973
מאיה פרנקפורטר | مايه فرانكفورتر
050-3220973
 מארגנת קהילת ירושלים
منظمة مجتمع محلي القدس
אגף קהילות – עמותת יד ביד
 المجتمعات المحلية – جمعية يدًا بيد