• מכון המחקר ע"ש הארי ס. טרומן למען קידום השלום מעניק מענקי מחקר לחוקרות/ים ולקבוצות מחקר לשנת תש"פ-תשפ"א 2020-2021
  • על ההצעות לעסוק בהזדמנות, בחשיבה על, בהשלכות של מגיפת הקורונה על הנושא של גבולות, שלום, סכסוכים, ופתרון קונפליקטים. עדיפות תינתן להצעות מחקר אשר תתמקדנה בירושלים, בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובמזרח התיכון.
  • גובה המענק: עד 5000 דולר
  • בהיעדר מנהלה, יש להגיש את החומרים ל: vered@mail.huji.ac.il  עד התאריך 15.5.20 . תשובות ינתנו במהלך חודש יוני. תחילת מועד המחקר: ספטמבר 2020
  • ההגשה צריכה לכלול את הפריטים הבאים: שני עמודים )ולא יותר – לא כולל ביבליוגרפיה( המפרטים את ההצעה, יחודיות, רלוונטיות, שיטת המחקר. בנוסף יש לצרף: קורות חיים של החוקר/ת, והאם המחקר ממומן כבר ממקור אחר. הצעות החסרות פריט ממרכיבי ההגשה לא יעברו שיפוט.