החל מהיום בלינק הזה.

לנוחיותך העלינו תשובות לשאלות נפוצות כאן

ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב בלבד לא יאוחר מה-6.9.2018 בשעה 17:00 לדוא"ל:

Culture2019@jfjlm.org

התשובות יפורסמו באתר הקרן לירושלים ועלייך לעקוב אחרי האתר לעניין עדכונים כאמור.

מחכים להצעתך לפרויקט או לפרויקטים שיופק/ו בשנת 2019, וזאת בהתאם לקריטריונים של הקול קורא.