קול קורא 2018 – בקשות חדשות

במהלך שנת 2017 קיימה קרן גנדיר תהליך אסטרטגי.

בתמונת העתיד לשנת 2025 רואה הקרן את תחום הצעירים כמרחב פעולה, דינאמי, גמיש, המשלב שחקנים משלושת המגזרים והינו בעל יכולת לספק מענים איכותיים ורלוונטיים לצעירים בישראל.

הפעילות בתחום מתבססת על העקרונות הבאים:

 • קשרים ושיתופי פעולה– מערכת קשרים והשפעה הדדית בין גופים משלושת המגזרים, שפועלים בתחום ומביאים לשיפור התחום.
 • מגוון– מגוון גדול ומשתנה של שחקנים הפועלים בתחום, אשר יוצר מענים המאפשרים ביטוי לריבוי קולות וצרכים של אוכלוסיות בעלות אופי שונה.
 • עצמאות– הגופים שפועלים במרחב הינם עצמאיים, שומרים על זהותם המקורית ולרשותם משאבים כלכליים ומקצועיים ללמידה ולשינוי.
 • חדשנות– המרחב כולל גוף חדשנות תלת מגזרי הפועל לעידוד וליווי מיזמים חדשים, ומסייע בהקמת חממות לפיתוח ידע ומענים חדשים.

תמיכת הקרן בתוכניות בשנת 2018 תעשה על פי המוקדים אשר הוגדרו בתהליך האסטרטגי. לפיכך קרן גנדיר קוראת לארגונים, מיזמים ותכניות, בתחום הצעירים (גילאי 18-30) להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות בשני קטגוריות:

1. חדשנות: קול קורא זה מיועד למיזמים ולתכניות חדשניים המציעים צורת חשיבה אחרת, שונה ויצירתית, בעלי ערך מוסף וייחודי שעדיין אינם קיימים בתחום הצעירים. מיזמים המתבססים על ידע חדש, ולעיתים מנפצים פרדיגמות ישנות, ובאים לידי ביטוי החל בהנחות היסוד, שימוש בפעולות ופלטפורמות יעילות יותר, ובפתרונות אפקטיביים יותר.

לפירוט דרישות הקול הקורא ופורמט הבקשה

2. תוכניות הפועלות כשותפות בין ארגונים (Joint Venture): קול קורא זה מיועד לתוכניות או מיזמים משותפים לשני ארגונים או יותר. הכוונה היא ליוזמה חדשה, משותפת למספר ארגונים להפעלת תוכנית בצורה סינרגטית המשלבת את נכסי הארגונים ומביאה לתוצאה טובה יותר מעבודת הארגונים בנפרד.

לפירוט דרישות הקול הקורא ופורמט הבקשה


 

הנחיות כלליות

1. השפעה – התמיכה תינתן לתכניות הפועלות בפריסה ארצית, בעלות פוטנציאל אימפקט רחב הן בהיקף המשתתפים והן במידת ההשפעה על תחום הצעירים בישראל.
2. תחומי פעילות – התמיכה תינתן לתוכניות שאוכלוסיית היעד שלהן נמצאת בשלב הבגרות הצעירה. הכוונה היא לצעירים הנמצאים בצמתי קבלת החלטות חשובות לגבי עתידם בנושאים כגון: השכלה, תעסוקה, מעורבות אזרחית, קהילת חיים וכדומה. החלטות אלו עתידות להשפיע על חייהם האישיים, על סביבתם ועל החברה בישראל.

 • התמיכה אינה מיועדת לתוכניות לסטודנטים ו/או צעירים לפני צבא ובמהלך הצבא

3. תינתן עדיפות לתוכניות אשר:

 • הינן בעלות ייצוג רב תרבותי הולם
 • הנחות עבודתן מבוססת על מיפוי צרכים והבנת השטח
 • מודל פעולתן מבוסס על ניסיון וידע מקצועי ומוכח מחקרית
 • תכניות בעלות מודל כלכלי ריאלי הן בחישוב עלות למשתתף והן במעורבות של שותפים מממנים נוספים

תהליך הגשת בקשות שלב א

 • את הבקשה כקובץ Word כולל המסמכים יש לשלוח לקרן גנדיר באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת המייל noa.h@gandyr.com
 • בעת הגשת הבקשה יש לציין במייל לאיזו קטגוריה מוגשת הבקשה (חדשנות או שיתופי פעולה)
 • את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך ה- 04/03/2018 בשעה 10:00 בבוקר
 • אנא שימו לב: אנו נשלח בדוא"ל חוזר אישור על הגעת הבקשה, במידה ולא קבלתם אישור כזה אנא פנו מידית למשרדי הקרן לבירור סטטוס הבקשה
 • הקרן תשלח תשובות לארגונים עד לתאריך ה- 20/03/2018
 • ארגונים אשר יעברו לשלב ב' יתבקשו להגיש מסמך מפורט יותר שיועבר אליהם בהמשך.