המעבדה ליצירה קהילתית בגבעת חביבה:

מובילי אמנות ותרבות עצמאיים, רכזי תרבות בישובים,
מנהלי מחלקות תרבות, מנהלי קהילות, אנשי חינוך בישובים, אמנים הפעילים במרחב הציבורי – זה עבורכם:

מה מחבר אנשים בקהילה גיאוגרפית?
איך יוצרים אמנות ותרבות הרלוונטית גם לוותיקים וגם לתושבי ההרחבות החדשים?
איך מגשרים על שוני ורב דוריות ויוצרים מרחב רלוונטי לכולם?
כיצד תתכתב התרבות עם הסיפור המקומי?
איך נחזיר את הלב, התקשורת והקשר של התושבים לחיים הקהילתיים? איך מחברים בין חינוך לקהילה?

הקורס מוצע השנה לקבוצות,
עם אפשרות קיום במרכז האמנות המשותף או באזור המבוקש.
בשנת 2020 הקורס לא יפתח ליחידים.