מדרשת אדם המתמחה עשרות שנים בעבודה של חינוך לדמוקרטיה בבתי ספר ובקהילה קיבלה בעקבות המשבר הנוכחי פניות רבות מבתי ספר ומקבוצות מבוגרים להכשרה בנושאי דמוקרטיה וכיצד להתמודד עם שיח ייצרי ומקוטב. למרבה הצער מדרשת אדם חייבת למצוא מענה לפניות הללו באמצעות תקציב להרחבת הפעילות הקיימת, כאמור לאור הביקוש. על כן אם אתם מיידעים כספים למאבק בהפיכה השלטונית, רעיון לייעד את התרומות עבור חינוך לדמוקרטיה מהותית. לפרטים היכנסו כאן בקישור.