הצטרפו אלינו לשיחה פתוחה על שותפות בעתות משבר
יום רביעי 20.3 | 20:00-21:30 | בזום.
נדבר בפתיחות על שותפות יהודית-פלסטינית, על אופייה, על אתגריה, ועל כוחה.

לינק לזום ישלח קרוב למועד.