X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

תרום לאתר

מאגר התוכן השימושי העוסק במרחב המשותף של יהודים וערבים נעשה כולו בהתנדבות, ולכן זקוקים לתמיכה שלכם לקידום חברה שיוויונית ומשותפת. כל תרומה מאפשרת לנו להתקדם לטכנולוגיה חדשה לטובת הרחבת המאגר ונגישותו ולקראת הצגת תכנים שלא תמיד מוצגים לכם. האתר מעורר תקווה וכל עזרה שלכם גם. אנחנו לא עמותה וכרגע כולם עובדים בהתנדבות.