X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הזמנה למפגש בין בחירות – ח...

ניפגש במרחב המועדון בבית השיטה, נכיר ונשמע מהדסה על פעולותיה הרבות למען השלום בתוכנו ועם שכנינו ונחפש ביחד דרך ליציאה מהמייצרים ולהתחדשות תודעתית ומעשית المزيد

أبريل 23, 2019

event icon

לילות רמדאן ברהט 2019

קסם המדבר – החוויה הבדואית בנגב מזמינה אתכם לחוויה בלתי נשכחת, כשהלילה הופך ליום והרחובות מתמלאים בריחות… עת בה הישובים הבדואים שוקקי חיים, צבעים, צלילים ותפילות עד השעות הקטנות של הלילה. בואו לטעום المزيد

أبريل 23, 2019

event icon

לילות רמדאן ברהט 2019

קסם המדבר – החוויה הבדואית בנגב מזמינה אתכם לחוויה בלתי נשכחת, כשהלילה הופך ליום והרחובות מתמלאים בריחות… עת בה הישובים הבדואים שוקקי חיים, צבעים, צלילים ותפילות עד השעות הקטנות של הלילה. בואו לטעום المزيد

أبريل 23, 2019

event icon

לילות רמדאן ברהט 2019

קסם המדבר – החוויה הבדואית בנגב מזמינה אתכם לחוויה בלתי נשכחת, כשהלילה הופך ליום והרחובות מתמלאים בריחות… עת בה הישובים הבדואים שוקקי חיים, צבעים, צלילים ותפילות עד השעות הקטנות של הלילה. בואו לטעום المزيد

أبريل 23, 2019

event icon

לילות רמדאן ברהט 2019

קסם המדבר – החוויה הבדואית בנגב מזמינה אתכם לחוויה בלתי נשכחת, כשהלילה הופך ליום והרחובות מתמלאים בריחות… עת בה הישובים הבדואים שוקקי חיים, צבעים, צלילים ותפילות עד השעות הקטנות של הלילה. בואו לטעום المزيد

أبريل 23, 2019

event icon

חיבורים במרחב ترابط في الحيز‏ 21...

נפגשים שוב! 21-23.4 – הסימפוזיון מזריחה עד שקיעה, מוזמנים לבקר, להסתכל וגם לעזור ביצירת הפסלים, בהובלת 15 אמנים נפלאים. 21-23.4 – الندوة من الشروق حتى الغروب، مدعوون للزيارة، المشاهدة وحتى مد يد العون المزيد

أبريل 22, 2019

event icon