X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

דיאלוג דרך קולנוע – תהליך ...

המאמר “דיאלוג דרך קולנוע – תהליך הפקתם של סרטים דו לאומיים ותרומתם לחינוך לחיים משותפים.” עוסק בתהליך החינוכי של הפגישה,הפקה ויצירה דו לאומית ומתבסס על גישות תיאורטיות שונות להפגש קבוצות בקונפליקט: גי المزيد

يونيو 7, 2021

library icon

التربية من أجل الديمقراطية الآن!...

 وتعزيز أسلوب حياة ديمقراطي بين الأطفال والمراهقين والبالغين. تقدم كلية آدم سلسلة كتب وبرامج تتضمن عشرات من مجموعات الأنشطة لتطبيق التعلم والإثراء النظري لجوهر وخصائص الديمقراطية: 1. “ألف باء في الديم المزيد

مايو 29, 2021 599

post icon

על חוסן בימי זעם ועל התפקיד הפדג...

עברו עלינו ימים קשים מאוד. המלחמה בעזה, הפוגרומים נגד ערבים ויהודים, ההפגזות על יישובים ועוד. אנחנו, כמחנכות ומחנכים העומדים יום יום מול קהילות, ילדים וצעירים, חשים שהמציאות הכאוטית דופקת על דלתנו, בי المزيد

مايو 25, 2021

library icon

מסמך מיוחד שמציע למורות ומורים ו...

בימים אלו, בעקבות ההסלמה הביטחונית והמשבר החברתי החריף ביחסי יהודים-ערבים, המציאות מזמנת לפתח כיתתנו שיח טעון, קונפליקטואלי ומאתגר במיוחד. דווקא בעת הזו, מוטלת עלינו המשימה החינוכית להתמודד עם הקושי, المزيد

مايو 24, 2021

library icon

עמותת פרדס קוראים כן לדמוקרטיה ו...

מחנכים ומחנכות יקרות, בימים האחרונים אנחנו עדים לביטויי שנאה ואלימות מהקשים שראינו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית. כאנשי חינוך, מוטלת עלינו האחריות לפתוח בפני הנערים והנערות ערוצים של תקווה והסתכל المزيد

مايو 20, 2021

library icon

מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמוד...

מכון אקורד מהאוניברסיטה העברית הוציא מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת התקופה הנוכחית ליחסים בין ערבים ליהודים בקמפוס. בחלקו הראשון מבט מבוסס פסיכולוגיה חברתית על מערכת היחסים בין יה المزيد

مايو 20, 2021

library icon

דו”ח מבקר המדינה – ח...

“‘גזענות’ היא כל שנאת חינם של זר בשל היותו זר, על רקע שונות גזעית או לאומית אתנית” . בחוק חינוך ממלכתי, התשי”ג-1953(להלן – חוק חינוך ממלכתי או החוק), נקבע כי מטרותיו הן, בין היתר, חינוך לאהבת אדם, חינ المزيد

مايو 19, 2021

library icon

מגבירים את האור קובץ פעילויות וש...

“לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור.” – א.ד. גורדון בנוער העובד והלומד הפקנו תכנית חינוכית למדריכים ומחנכים בערים המעורבות ובכלל المزيد

مايو 19, 2021

library icon

כיצד יש להתמודד עם עמדות ורגשות ...

כיצד יש להתמודד עם עמדות ורגשות קיצוניים של התלמידים בעקבות האירועים האלימים? כיצד ייראה שיעור כזה? האם יש לנו יכולת להשפיע על השיח הגזעני והמתלהם? ומאיפה בכלל מתחילים? מרסלו וקסלר, היועץ הפדגוגי של מ المزيد

مايو 18, 2021

library icon

מערך שיעור: איך נדבר עם התלמידות...

עמותת קדמה: האירועים שקורים סביבנו, המהומות, ההסלמה הגוברת, ההפגזות והאזעקות מצד אחד וההתלקחויות מבית מצד שני, המתח האלים וההתפרעויות של יהודים וערבים, ידיעות חדשותיות על פגיעות, ההצפה של האירועים ושל المزيد

مايو 16, 2021

library icon