X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

"הכתבה" – מילים בשלוש שפות

3352 0

השיח הוא המסר – קבלו 10 מילים בנושאים שונים בעברית, ערבית ואנגלית ללמוד ולמשחק – משחקי שפה

"הכתבה" - מילים בשלוש שפות, כללי, מדיה, ניוזלטרים

למען דיאלוג שמעודד חיים משותפים כדאי להתחיל וללמוד את השפות. אין כמו שפה ליצירת קשר. יצרנו פה פעילות ללמוד שפה כל פעם 10 מילים שמתאימה גם לילדים וגם למבוגרים, למעשה לכולם כולם. על מנת לחזק את השיח ולו במעט, קבלו…

קראו עוד
2714 0

השיח הוא המסר – קבלו 10 מילים בחודש בעברית, ערבית ואנגלית "להכתבה" + משחק – הנושא צבעים

"הכתבה" - מילים בשלוש שפות

חיים משותפים מתחילים בשפה משותפת, אז כדי לחזק את השיח ולו במעט, נשלח מדי חודש 10 מילים סביב נושא אחד, ב-3 שפות -בעברית, ערבית (ותעתיק) ואנגלית, בשני פורמטים: דף ללימוד 10 המילים ודף תרגול ומשחק. חודש יוני, והפעם הנושא הוא…

קראו עוד
2671 0

השיח הוא המסר – קבלו 10 מילים בחודש בעברית, ערבית ואנגלית "להכתבה" + משחק

"הכתבה" - מילים בשלוש שפות, מדיה, ניוזלטרים

חיים משותפים מתחילים בשפה משותפת, אז כדי לחזק את השיח ולו במעט, נשלח מדי חודש 10 מילים סביב נושא אחד, ב-3 שפות -בעברית, ערבית (ותעתיק) ואנגלית, בשני פורמטים: דף ללימוד 10 המילים ודף תרגול ומשחק. כיאה לפרויקט החדש, הנושא הראשון…

קראו עוד
2628 0

השיח הוא המסר נושא חורף – קבלו 10 מילים בחודש בעברית, ערבית ואנגלית "להכתבה" + משחק

"הכתבה" - מילים בשלוש שפות, כללי, מדיה, ניוזלטרים

חיים משותפים מתחילים בשפה משותפת,  ולכן כדי לחזק את השיח ולו במעט, מדי חודש קבלו 10 מילים סביב נושא אחד, ב-3 שפות -בעברית, ערבית (ותעתיק) ואנגלית, בשני פורמטים: דף ללימוד 10 המילים ודף תרגול ומשחק. הפעם הנושא הוא חורף. קבלנו מילים…

קראו עוד