X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

קול קורא

265 0

קול קורא למלגה לסטודנטים ישראלים ראו את כל הפרטים

קול קורא, קרנות/מלגות/מענקים

שלום לכל העוסקים בבניית חברה משותפת בישראל, התכנית ללימודי שלום וניהול סכסוכים באוניברסיטת חיפה השיקה לאחרונה קמפיין ( https://haifauniversity.activetrail.biz/לימודי-שלום-וניהול-סכסוכים ), במטרה לגייס סטודנטים ישראלים. אנו רואים כיעד לסייע להתמקצעות התחום בישראל ולצורך כך מבקשים להכשיר את סוכני השינוי, שיוכלו להשתלב ולתרום  בין השאר…

קראו עוד
211 0

משנים את עתיד התעסוקה של צעירים ערבים?מענק במיליוני שקלים לתכנית

קול קורא, קרנות/מלגות/מענקים

מינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד הכלכלה, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, גאה לפתוח מסלול נוסף במנגנון הממשלתי החדש לעידוד, פיתוח והצמחה של חדשנות בתחום התעסוקה: שנת התפתחות תעסוקתית לצערים.ות מהחברה הערבית במסלול זה אנו מחפשים חדשנות בתוכניות לפיתוח כישורים ומסוגלות תעסוקתית בקרב…

קראו עוד
221 0

משלבים ומשתלבים״ תכנית לשילוב מורים מהחברה הערבית בבתי ספר עבריים

הכשרה/הרצאה, קול קורא

״משלבים ומשתלבים״ תכנית לשילוב מורים מהחברה הערבית בבתי ספר עבריים התכנית הינה מיזם משותף עם משרד החינוך, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ומכון מרחבים (ע״ר) פרטים בקישור כאן 

קראו עוד
140 0

הזדמנות מצוינת להתנסות בהייטק, יזמות וקידום עתיד טוב יותר – הגשת המועמדות לסמינרי Tech2Peace נפתחה!

הכשרה/הרצאה, קול קורא

**לא נדרש ניסיון קודם** הזדמנות מצוינת להתנסות בהייטק, יזמות וקידום עתיד טוב יותר – הגשת המועמדות לסמינרי Tech2Peace נפתחה! עמותת Tech2Peace המחברת צעירים יהודים וערבים בגילאי 20-30 דרך לימודים משותפים של מקצועות הייטק, דיאלוג ויזמות. לאורך 12 ימי הסמינר תוכלו לעשות קורס מקוצר בבניית…

קראו עוד
163 0

פדגוגיה דיאלוגית מבוססת טכנולוגיה ברשתות חינוך אנו מזמינים רשתות חינוך, מטה ובתי ספר נבחרים להצטרף להקמת שותפות לקידום פדגוגיה דיאלוגית מבוססת טכנולוגיה.

קול קורא, קרנות/מלגות/מענקים

מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספות וארוכות טווח עם בתי ספר, רשתות חינוך, מוסדות להכשרת מורים, אוניברסיטאות, ורשויות מקומיות….

קראו עוד
269 0

פדגוגיה דיאלוגית בהכשרת הוראה אנו מזמינים מכללות להכשרת מורים להצטרף אלינו להקמת שותפות ליצירת סדר פדגוגי חדש

כנס/יום עיון, קול קורא

מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספות וארוכות טווח עם בתי ספר, רשתות חינוך, מוסדות להכשרת מורים, אוניברסיטאות, ורשויות מקומיות….

קראו עוד
165 0

עיר מבוססת דיאלוג אנו מזמינים ערים, באמצעות מינהלי החינוך, להצטרף להקמת שותפות לקידום 'עיר מבוססת דיאלוג'

הכשרה/הרצאה, קול קורא

מרכז דיאלוגוס בתמיכת יד הנדיב הוא מרכז מצוינות בין-אוניברסיטאי הפועל כדי לבסס, לעגן ולהפיץ פדגוגיה דיאלוגית ודמוקרטיה מתדיינת. בימים אלו המרכז נערך להעמקה והרחבה של פעילותו באמצעות בניית שותפויות נוספות וארוכות טווח עם בתי ספר, רשתות חינוך, מוסדות להכשרת מורים, אוניברסיטאות, ורשויות מקומיות….

קראו עוד
115 0

קול קורא לבתי ספר לקחת חלק ביוזמה בינלאומית

קול קורא, קרנות/מלגות/מענקים

בתי ספר מוזמנים לקחת חלק ביוזמה בינלאומית של ארגון GIFT הקוראת לילדים ולבני נוער מכל העולם לקדם ערכים של שלום דרך אומנות. יצירות האומנות יוצגו באירוע בינלאומי של 24 שעות שישודר בשידור חי בתאריכים 23-24/4. עבודות האומנות יכולות להיות מסוגים…

קראו עוד
261 0

הזמנה להצטרף לוועדה משרדית – משרד החינוך – בנושא "חיים בשותפות" קוראים לארגוני חינוך וחיים משותפים וחינוך למניעת גזענות להצטרף לוועדה

כנס/יום עיון, קול קורא

לקראת הקמתה של ועדה משרדית, בנושא "חיים בשותפות", אנו מזמינים ארגונים העוסקים בחינוך לחיים בשותפות ובחינוך למניעת גזענות, לקחת חלק במפגש שיתוף בו יוצגו מטרות הוועדה ובהתאם להן יתקיים דיון פתוח, שיאפשר חשיבה משותפת והעלאת תובנות ונקודות מבט מגוונות לקידום…

קראו עוד
164 0

הזמנה להגשת ניירות עמדה והתייחסות בנושא תוכנית רב שנתית לערים המעורבות

קול קורא, קרנות/מלגות/מענקים

בימים אלו משרד ראש הממשלה והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי מגבשים הצעה לתכנית רב שנתית לשנים 2022-2026 ליישובים מעורבים, בהם אוכלוסייה ערבית כמיעוט ניכר. אנו מזמינים ארגוני חברה אזרחית, גופי מחקר, קרנות פילנתרופיות ובעלי עניין רלוונטיים…

קראו עוד