X
הצטרפו אלינו
    Header Slogan

    עמותת פרדס קוראים כן לדמוקרטיה ולא לאלימות ומפרסמים ערכות פעילות לאנשי ונשות חינוך

    מחנכים ומחנכות יקרות, בימים האחרונים אנחנו עדים לביטויי שנאה ואלימות מהקשים שראינו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית. כאנשי חינוך, מוטלת עלינו האחריות לפתוח בפני הנערים והנערות ערוצים של תקווה והסתכלות אחרת על המציאות. דרך של שיח מכבד, עמידה על הערכים שמובילים אותנו והתעקשות על עקרונות הדמוקרטיה עליהם מושתתת המדינה. אנו קוראים כן לדמוקרטיה ולא לאלימות. אחת גישות המאבק לשינוי המעניינות שהתגבשו במהלך המאה ה-19 היא גישת ההתנגדות לא אלימה לאלימות של מהטמה גנדי. גישה זאת מכוונת למגוון פרקטיקות המשמשות פעילים ברחבי העולם לשם השגת מטרות שונות. למשל שינוי חברתי,פוליטי או כלכלי מעמיק. הפרקטיקות יכולות להיות קשורות או שאינן קשורות לנושא עליו הן מבקשות להשפיע, להתבצע באופן חוקי או בלתי-חוקי, כל-עוד נשמר הכלל של אי-אלימות , דהינו הימנעות מפגיעה ברכוש או בנפש. למערכים