X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הספר חינוך במרחבים רב-תרבותיים &...

הספר חינוך במרחבים רב-תרבותיים – מפגשים בין תרבויות בבית הספר ובהכשרת מורים. עורכים: רחל שגיא, ליאת ביברמן-שלו ויצחק גילת. הספר מזמין את הקורא למסע עשיר ומעניין עם אחרת התופעות המרכזיות במערכת החינוך Read More

June 7, 2021

library icon

הספר מרחבים משותפים במערכת החינו...

הספר מרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיה עורכים אילנה פאול ובנימין רוני ריינגולד סוקר תכניות חינוכיות לחיים משותפים ומעלה תהיה באשר לעתיד תכניות החינוך הספורדיות, אשר בהעדר מדיניות ברורה ימשיכו לטפט Read More

June 7, 2021

library icon

דיאלוג דרך קולנוע – תהליך ...

המאמר “דיאלוג דרך קולנוע – תהליך הפקתם של סרטים דו לאומיים ותרומתם לחינוך לחיים משותפים.” עוסק בתהליך החינוכי של הפגישה,הפקה ויצירה דו לאומית ומתבסס על גישות תיאורטיות שונות להפגש קבוצות בקונפליקט: גי Read More

June 7, 2021

library icon

Invitation to an Online Course o...

Invitation to an Online Course on: Conflict Resolution and Democracy: Groundbreaking narrative, reconciliation, recognition and forgiveness With Dr. Uki Maroshek-Klarman The Adam Institute for Democra Read More

May 29, 2021 348

post icon

Invitation to an international O...

Invitation to an international Online Course: “Feminism and Democracy: The Journey Continues” With Dr. Uki Maroshek-Klarman Responding to requests from graduates of previous courses, The Adam Institut Read More

May 29, 2021 340

post icon

על חוסן בימי זעם ועל התפקיד הפדג...

עברו עלינו ימים קשים מאוד. המלחמה בעזה, הפוגרומים נגד ערבים ויהודים, ההפגזות על יישובים ועוד. אנחנו, כמחנכות ומחנכים העומדים יום יום מול קהילות, ילדים וצעירים, חשים שהמציאות הכאוטית דופקת על דלתנו, בי Read More

May 25, 2021

library icon

מסמך מיוחד שמציע למורות ומורים ו...

בימים אלו, בעקבות ההסלמה הביטחונית והמשבר החברתי החריף ביחסי יהודים-ערבים, המציאות מזמנת לפתח כיתתנו שיח טעון, קונפליקטואלי ומאתגר במיוחד. דווקא בעת הזו, מוטלת עלינו המשימה החינוכית להתמודד עם הקושי, Read More

May 24, 2021

library icon

A collection of initiatives supp...

These times that we’re living through have brought me a flood of initiatives dealing with shared life, connection and mutual healing. I know that the situation is complicated, and that this list sound Read More

May 21, 2021 1355

post icon

עמותת פרדס קוראים כן לדמוקרטיה ו...

מחנכים ומחנכות יקרות, בימים האחרונים אנחנו עדים לביטויי שנאה ואלימות מהקשים שראינו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית. כאנשי חינוך, מוטלת עלינו האחריות לפתוח בפני הנערים והנערות ערוצים של תקווה והסתכל Read More

May 20, 2021

library icon