X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמוד...

מכון אקורד מהאוניברסיטה העברית הוציא מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת התקופה הנוכחית ליחסים בין ערבים ליהודים בקמפוס. בחלקו הראשון מבט מבוסס פסיכולוגיה חברתית על מערכת היחסים בין יה Read More

May 20, 2021

library icon

דו”ח מבקר המדינה – ח...

“‘גזענות’ היא כל שנאת חינם של זר בשל היותו זר, על רקע שונות גזעית או לאומית אתנית” . בחוק חינוך ממלכתי, התשי”ג-1953(להלן – חוק חינוך ממלכתי או החוק), נקבע כי מטרותיו הן, בין היתר, חינוך לאהבת אדם, חינ Read More

May 19, 2021

library icon

Film studies, media and a shared...

When I completed my master’s degree at the Hebrew University, in social studies, communications (in 1996…) I had two options – I could continue to work in media, communications and film or choose teac Read More

May 19, 2021 546

post icon

מגבירים את האור קובץ פעילויות וש...

“לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור.” – א.ד. גורדון בנוער העובד והלומד הפקנו תכנית חינוכית למדריכים ומחנכים בערים המעורבות ובכלל Read More

May 19, 2021

library icon

כיצד יש להתמודד עם עמדות ורגשות ...

כיצד יש להתמודד עם עמדות ורגשות קיצוניים של התלמידים בעקבות האירועים האלימים? כיצד ייראה שיעור כזה? האם יש לנו יכולת להשפיע על השיח הגזעני והמתלהם? ומאיפה בכלל מתחילים? מרסלו וקסלר, היועץ הפדגוגי של מ Read More

May 18, 2021

library icon

מערך שיעור: איך נדבר עם התלמידות...

עמותת קדמה: האירועים שקורים סביבנו, המהומות, ההסלמה הגוברת, ההפגזות והאזעקות מצד אחד וההתלקחויות מבית מצד שני, המתח האלים וההתפרעויות של יהודים וערבים, ידיעות חדשותיות על פגיעות, ההצפה של האירועים ושל Read More

May 16, 2021

library icon

מערכי שיעור למען חיים משותפים כי...

מנהלות.ים, מורות.ים, אנשי חינוך יקרים.ות, ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ימים שמלווים בתחושות רבות, תחושות של כעס, פחד, חששות ובלבול. השסעים הקיימים בחברה הישראלית מתעצמים בימים אלו ומגדילים את הפערי Read More

May 16, 2021

library icon

מערכי שיעור למען חיים משותפים לכ...

מנהלות.ים, מורות.ים, אנשי חינוך יקרים.ות, ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ימים שמלווים בתחושות רבות, תחושות של כעס, פחד, חששות ובלבול. השסעים הקיימים בחברה הישראלית מתעצמים בימים אלו ומגדילים את הפערי Read More

May 16, 2021

library icon