ארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד

  • פרילאנס
  • בכל מקום
  • משרה סגורה

אתר החברה המשרד לשיתוף פעולה אזורי

המשרד לשיתוף פעולה אזורי פונה לקבלת הצעות לארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד עבור אזרחים ישראליים, תושבי הרשות הפלשתינית ומדינות האזור
ראשית, ספקים אשר עונים על הדרישות ומעוניינים לגשת למכרז מוזמנים להיכנס לקישור ולהוריד את מסמכי המכרז.להלן הקישור
http://www.morc.gov.il/Agenda/ Tenders/Pages/app210119.aspx

שנית, מוזמנים להפיץ את המכרז בקרב ספקים, אשר להם ניסיון וידע בפרויקטים של שיתוף פעולה בין תושבי ישראל לתושבי מדינות האזור, בצד ניסיון ויכולת מוכחת בהפעלת קבלני משנה (אינטגרציה) לביצוע שירותים כגון הכשרה, הסעדה, הסעות ועוד.

הערות:
שאלות להבהרה על ידי הספקים ניתן להעביר לדואר אלקטרוני guyb@morc.gov.il עד 7/2/2019
באחריות הפונה לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג המשרד
בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות