מוביל/ת מחקר לתחום מחקר פוליטי במרכז אקורד علم نفس اجتماعي من أجل التغيير االجتماعي مطلوب/ـة رائد/ة بحث لمجال األبحاث السياسية في مركز أكورد

אקורד

למרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי דרוש.ה מוביל/ת מחקר לתחום מחקר פוליטי 

 

אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי הוא ארגון אקדמי-חברתי ייחודי, המפתח ומנגיש ידע אקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית על מנת לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות השונות בישראל, ובין החברה בישראל לחברות השכנות במרחב .
תחום המחקר הפוליטי באקורד מתכנן ומוציא לפועל מחקרים פורצי דרך שמטרתם לספק תובנות מבוססות דאטה לארגונים ותנועות חברתיים-פוליטיים ו גופים פילנתרופיים. סוגי המחקרים שלנו כוללים מיפוי דעת קהל ועמדות ציבור, מחקרי אורך, ומחקרים ניסויים במעבדה ובשדה לבדיקת אפקטיביות של מסרים והתערבויות לקידום יחסים בין קבוצות בשדה הפוליטי.
תפקיד מוביל/ת מחקר בתחום מחקר פוליטי כולל תכנון, הובלה והנגשה של מחקרים בשדה הפוליטי.
תחו מי אחריות עיקריים:
● הובלה, תכנון והוצאה לפועל של פרויקטים מחקריים בתחום הפסיכו-פוליטי לרבות מחקרי מיפוי ומחקרים ניסויים;
● ניהול גאנט, בניית מערכי מחקר, סקירות ספרות , פיתוח מודלים קונספטואליים, ניתוח נתונים, סיכום ממצאים במצגות ודו"חות מחקריים והנגשת ממצאי המחקרים לשותפות/ים, תוך עבודה שוטפת מול חברי וחברות צוות ;
● למידה ופיתוח של מחקר NLP( ניתוח טקסטואלי( ותוצרים נוספים )לדוג' הכשרות, לומדות( בהתאם לצרכי התחום;
● כתיבת הצעות מחקר הגשת מענקי מחקר.

דרישות התפקיד:
• בוגר/ת תואר שני )או בלימודי תואר שלישי( במדעי המדינה או פסיכולוגיה חברתית )או בדיסציפלינות אחרות עם התמחות ביחסים בין קבוצות בהקשרים פוליטיים( – חובה;
• ניסיון בהובלת פרויקטי מחקר כמותני )לרבות סקרי דעת קהל, מחקרים ניסויים( –חובה; ניסיון במחקרים יישומיים – יתרון;
• ידע וניסיון בעיצוב מערכי מחקר, ובתכנון, עיצוב והרצת סקרים – חובה;
• ידע וניסיון בתוכנות ניתוח סטטיסטי )SPSS ו R (- חובה; Python – יתרון;
• ידע וניסיון בשיטות ניתוח טקסטואלי )NLP – )יתרון משמעותי;
• עניין והיכרות עם השדה הפוליטי בישראל – יתרון.

תכונות ויכולות נדרשות:
● חיבור והזדהות עם ערכי מרכז אקורד;
● יוזמה, יכולת ביצועית גבוהה, יכולת הנעה עצמית;
● תשוקה למחקר עם אוריינטציה יישומית ולעולם התוכן של פסיכולוגיה חברתית ופוליטית בהקשר של יחסים בין קבוצות;
● יחסי אנוש מעולים, עבודת צוות מצוינת ויכולת עבודה מול שותפים ולקוחות ;
● יכולת הבעה מעולה בדיבור ובכתב בעברית – חובה;
● אנגלית ברמה טובה – יתרון;
● ערבית ברמה טובה – יתרון.
היקף משרה: 80%-60%
מועד התחלה: מיידי
מיקום: שפיים, עם גמישות לעבודה מהבית )מודל היברידי(.
אנו במרכז אקורד מאמינים בערך שנוצר מעבודה בארגון המכיל אנשים ונשים מרקעים
חברתיים שונים, אשר מביאות ומביאים עמם נקודות מבט שונות ונסיון חיים מגוון. לכן אנו מעודדים/ות א/נשים מכל קשת החברה בישראל להגיש מועמדות.
למעוניינות ומעוניינים: יש לשלוח קו"ח ומכתב נלווה מנומק )עד עמוד בעברית( המפרט מדוע הנך מעוניינ/ת ומתאימ/ה לתפקיד לדוא"ל com.gmail@cvachord.
יש לציין בשורת הנושא במייל: מועמדות לתפקיד מוביל/ת מחקר לתחום מחקר פוליטי.
המרכז פועל במסגרת מכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

لمركز أكورد- علم نفس اجتماعي من أجل التغيير االجتماعي
مطلوب/ـة رائد/ة بحث لمجال األبحاث السياسية في مركز أكورد

أكورد- علم نفس اجتماعي من أجل التغيير االجتماعي هي منظمة أكاديمية اجتماعية فريدة، تقوم بتأطير وإتاحة
المعرفة األكاديمية المبتكرة في مجال علم النفس االجتماعي من أجل الترويح لعالقات قائمة على المساواة، والتسامح،
واالحترام، بين الفئات االجتماعية المختلفة في إسرائيل، وبين المجتمع في إسرائيل والمجتمعات الجارة في اإلقليم.
يقوم مجال األبحاث السياسية في مركز أكورد بتخطيط وتطبيق سياسات رائدة تهدف إلى توفير رؤى قائمة على
المعطيات، للمنظمات والحركات االجتماعية والسياسية، والهيئات الخيرية. تشمل أبحاثنا مسوحا للرأي العام والمواقف
العامة، الدراسات الطولية، واألبحاث التجريبية المخبرية والميدانية لتفحص مدى نجاعة الرسائل والتدخالت الهادفة
لتعزيز العالقات بين المجموعات في الحقل السياسي.
تشمل وظيفة رائد/ة أبحاث في مجال األبحاث السياسية التخطيط، والريادة، واإلتاحة لألبحاث في الحقل السياسي.

مجاالت المسؤولية األساسية:
● قيادة وتخطيط وتنفيذ مشاريع بحثية في المجال النفسي – السياسي، بما يشمل أبحاث الترسيم واألبحاث التجريبية
؛
● إدارة جانت، وبناء مجموعات البحث، ومراجعات األدبيات، وتطوير النماذج المفاهيمية، وتحليل البيانات،
وتلخيص النتائج في العروض التقديمية والتقارير البحثية وجعل نتائج البحث في متناول الشركاء
والشريكات، أثناء العمل بانتظام مع أعضاء الفريق؛
● تعلم وتطوير بحث NLP( التحليل النصي( ومنتجات أخرى )على غرار الدورات التأهيلية، والمناهج
الدراسية( وفقا الحتياجات المجال
● صياغة مقترحات بحثية، وتقديم منح بحثية
متطلبات الوظيفة:
• على المتقدم/ـة أن يكونا حاملين للقب الثاني ) أو يدرسان للقب الثالث(، في العلوم السياسية أو علم النفس االجتماعي
))أو أية تخصصات أخرى مع تخصص في العالقات بين المجموعات في السياقات السياسية(، إلزامي؛
• توفر الخبرة في قيادة المشاريع البحثية الكمية )بما يشمل استطالعات الرأي، واألبحاث التجريبية(- إلزامي، الخبرة
في مجال األبحاث التطبيقية- ميزة؛
• المعرفة والخبرة في تصميم المنظومات البحثية، وتخطيط، وتصميم، وإجراء االستطالعات- إلزامي؛
• المعرفة واإللمام ببرامج التحليل اإلحصائي )SPSS و R )- إلزامي؛ Python- ميزة؛
• المعرفة والخبرة في أساليب التحليل النصي )NLP)- ميزة هامة؛
• االهتمام واإللمام بالحقل السياسي في إسرائيل – ميزة.
الميزات والقدرات المطلوبة:
● التواصل مع قيم مركز أكورد والتماهي معها؛
● المبادرة، القدرة العالية على األداء، القدرة على إدارة الذات؛
● الشغف باألبحاث ذات التوجه التطبيقي، وعوالم المضامين المتأتية من علم النفس االجتماعي والسياسي في
سياق العالقات بين المجموعات؛
● القدرة الممتازة على نسج عالقات إنسانية، والقدرة الممتازة على العمل الجماعي، والقدرة على العمل مع
الشركاء والزبائن؛
● قدرة عالية على التعبير عن النفس، شفهيا وكتابيا بالعبرية- إلزامي؛
● لغة إنجليزية بمستوى ممتاز- ميزة؛
● لغة عربية بمستوى ممتاز- ميزة؛
نسبة الوظيفة: %80-%60
موعد البدء: فوري
الموقع: شفاييم، مع مرونة بشأن العمل من المنزل )النموذج المدمج(
نحن، في مركز أكورد، نؤمن بالقيمة التي يخلقها العمل في منظمة تضم رجاال ونساء من خلفيات اجتماعية مختلفة،
ممن يجلبون معهم وجهات نظر مختلفة وخبرات حياتية متنوعة، ولذا فإننا نشجع الرجال والنساء من جميع فئات
المجتمع اإلسرائيلي على التقدم للوظيفة.
يرجى من المهتمات والمهتمين إرسال السيرة الذاتية ورسالة مرفقة )حتى صفحة بالعبرية( تف ّصل سبب اهتمامك
ومالءمتك لهذه الوظيفة، إلى عنوان البريد اإللكتروني com.gmail@cvachord.
نرجو أن تدرجوا في سطر موضوع الرسالة اإللكترونية العنوان التالي:מועמדות לתפקיד מוביל/ת מחקר
לתחום מחקר פוליטי.
يعمل المركز في إطار مركز مجيد، من تأسيس الجامعة العبرية في القدس.
تاريخ نشر اإلعالن: كانون الثاني )يناير( 2024

כדי להגיש מועמדות למשרה שלחו מייל לכתובת cvachord@gmail.com