עמותת אופנים

רכז/ת פיתוח משאבים

רקע

עמותת אופנים הוקמה בשנת 2004. העמותה פועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך על ידי הנגשת לימודי STEM בדרך חווייתית. העמותה מגיעה מדי שנה אל אלפי ילדים וילדות, ומאפשרת להם הזדמנות ללמידה משמעותית וברמה הגבוהה ביותר של מקצועות טכנולוגיים ומדעיים.

העמותה מציעה פעילויות רבות וביניהן:

 •  תוכנית העשרה לתלמידי בתי הספר היסודיים באמצעות מעבדות ניידות (אוטובוסים שהוסבו לכתות מעבדה מתקדמות). המעבדות הניידות  מגיעות אל הילדים בישובים השונים בפריפריה.
 • תוכניות העשרה המעודדות רכישה של מיומנויות חשובות, תוך הטמעת ערכי המצוינות בלימודי STEM לתלמידי חטיבות הביניים.
 • תוכניות למורים לפיתוח כלים לפדגוגיה חדשנית.
 • תוכנית למורים לליווי בהטמעת תהליכי חקר.
 • ניהול מיזם משותף עם משרד החינוך לקידום הציר המנטלי למצוינות  STEM בפריפריה.

התפקיד

רכז.ת פיתוח המשאבים עובד/ת עם סמנכ"לית קשרי חוץ ופיתוח משאבים של העמותה ועם רכז.ת פיתוח המשאבים והשיווק.

במסגרת התפקיד אחראי/ת על פעילויות גיוס הכספים השוטפות בארץ ובחו"ל, שימור תורמים, בנייה ותחזוקת קהילת התורמים והמתנדבים, קשר עם חברות עיסקיות להתנדבות וחסויות.

 משימות התפקיד:

 • גיוס משאבים מקרנות, פדרציות, עסקים ותורמים פרטיים בארץ ובחו"ל – פניות קרות: איתור גורמים חדשים וכתיבה אליהם, בקשות מובנות שוטפות: ע"פ לוז מתוכנן וע"פ קובץ המעקב, בקשות חוזרות: לתורמים ולגופים שסירבו, עבודה שוטפת על קובץ מעקב הפניות.
 • תהליכי מעקב אחר בקשות שהוגשו / נדחו / התקבלו – מכתבי תודה או בדיקת סיבת הדחיה, משלוח הטפסים הנדרשים עם קבלת אישור התרומה, שליחת קבלות ואישורי העמותה
 • דוחות ביצוע שוטפים על שימוש בכספי התרומה ע"פ דרישות התורם – באמצע שנה ובסיומה, מילוליים וכספיים.
 • אחריות על תהליך שימור תורמים – דוחות עידכון שוטפים על פעילות: פתיחת שנה, עדכון אמצע שנה, עדכון סוף שנה, ברכות לחגים, שמירה על קשר אישי, ניהול ביקורים, הוקרה: סרטוני תודה ועדכון, אלבומי תמונות, תעודות הוקרה, פניה לעובדי הארגון כדי לחבר ולהוקיר את האחריות החברתית של הארגון, פעילויות אופנים לעובדים או לילדיהם ליצירת חיבור לעמותה וכד'
 • ניהול קשרי שותפות עם חברות עסקיות – גיוס מתנדבים וגיוס חסויות לאירועי שיא של העמותה
 • בנייה ושימור קהילת תורמים ומתנדבים – הקמה ושימור הקהילה, בניית הרציונל שלה ותכנית העבודה השנתית, וביצועה לאורך שנת הפעילות.
 • אחריות על עדכון קהילת העובדים – הפקה והפצה של ניוזלטר פנים אירגוני קבוע, סיוע בנושאי משאבי אנוש במטרה להטמיע ערכים אירגוניים ולתמוך תהליכי פיתוח משאבים בקהילת העובדים
 • עבודה מול מערכת מידע אירגונית.

קורות חיים יש לשלוח למייל -jobs@ofanim.org.il  

רק פניות מתאימות יענו, נא לציין "משרת רכז/ת פיתוח משאבים וקהילה" בשורת הנושא

כדי להגיש מועמדות למשרה שלחו מייל לכתובת jobs@ofanim.org.il