X
הצטרפו אלינו
  Header Slogan

  אפילוג

  עברו כ- 15 שנים מאז פרסום המקראה הראשונה שתיעדה תפיסות וסיפורי עבודה בפועל של "בסוד שיח" ("דיאלוג ומנהיגות על קווי השבר בחברה הישראלית", בעריכת שלי אוסטרוף, בהוצאת הג'וינט, 2000) .

  15 שנים במהלכן השתנה עולם השיח ונולדה תנועת המחאה החברתית בארץ ובעולם. יותר ויותר בני אדם החלו להבין שלהמון יש חכמה ורצון להשפיע על עתידו ויש לו יכולת התארגנות עצמית מרשימה לסוגיות שבנפשו.  העולם גם הספיק להיבהל קצת מהעוצמה שיש להמון ולסגת מהאפשרות הממשית לאפשר להמונים להשתתף במשילות. סוגיה זו עדיין חיה ובוערת במקומות רבים בהם מחפשים דרכים לשיתוף ציבור ביצירת מציאות חייו.

  15 שנים בהן נולד מגוון חדש של מתודולוגיות לקיום דיאלוג החובק מטרות נרחבות: החל מהכרות טובה ומעמיקה יותר עם עצמי, עם האחר, וכלה ביצירת מציאות חיים מיוחלת בין שותפים ל"שלם" אשר נחווים כאויבים זה לזה.

  ניסינו לשקף משהו מכל אלה במקראה :

  6  פרקי גישות תיאורטיות מובחנות ומשלימות לדיאלוג

  6  פרקי מתודולוגיה לניהול השיח

  6  סיפורים מגוונים של יישום דיאלוג בישראל

  אנו ערות לכך שמתרחשת עבודה דיאלוגית כל הזמן ומזמינות עוד ועוד סיפורים מן השטח כמקורות ללמידה ולהשראה

  יש בכוונתנו לאסוף את המאמרים שייכתבו ומעת לעת להגישם לבחינה של הועדה האקדמית ולפרסמם במסגרת זו. אתם ואתן מוזמנים לשתף ולכתוב אלינו, העורכות.

  מקראה זו היא עדות לעבודת "שיח" חשובה ומופלאה שמתקיימת בשטח כל הזמן,  בדרך כלל "בסוד" הרחק מאור הזרקורים. זו דרכנו להודות, להוקיר אתכם.ן,  ולהאיר דרכם של כל העושים.ות במלאכה.

  יישר כוחכם.ן

  באהבה רבה

  מרים וטובה

  Miriamshapira@013.net        מרים שפירא

  Tova.averbuch@gmail.com   טובה אורבוך

  לינק למשאב