בשביל הדיאלוג – תכנית להתמודדות עם תופעת הגזענות

מאת: ד”ר אוקי מרושק-קלארמן