חינוך ראוי לישראל

מאת: 

זהו אוסף ניירות עמדה של חברי המועצה הלאומית העצמאית לחינוך הממלכתי.