"מחנכים לשינוי" – מאגר מערכים לדיון בנושאים הקשורים לקונפליקטים בחברה הישראלית, לגזענות וליחס ל"אחר".

מאת: