X
הצטרפו אלינו
    Header Slogan

    מגבירים את האור קובץ פעילויות ושיחות לשעת חירום למחנכים בערים מעורבות ובכלל הנוער העובד והלומד

    "לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור." – א.ד. גורדון

    בנוער העובד והלומד הפקנו תכנית חינוכית למדריכים ומחנכים בערים המעורבות ובכלל הארץ. התכנית מציעה כלים חינוכיים לשיח עם ילדים ובני נוער על המצב החברתי, בנושאים כמו: 'קדושת החיים', 'חיזוק החוסן האישי והלאומי', 'ערכה של מתינות', 'כוחו של הנוער לשנות'. החוברת הופצה למדריכי התנועה, מחנכים, גורמי החינוך ברשויות המקומיות והורים.

    אתם מוזמנים להשתמש בה ולהעבירה הלאה.